Pressemelding

Virke - 11.07.2022

Matprisene steg som forventet i juni

Økte drivstoffpriser bidrar til høyere matvarepriser

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk

 Prisene på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 1,7 prosent på månedsbasis i juni. Disse steg med 5,0 prosent fra juni 2021 til juni 2022. Blant varegruppene som bidro mest til oppgangen i tolvmånedersveksten var kjøtt, samt brød og kornprodukter. En slik endring utenom månedene juli og februar, hvor leverandørene kan sette opp prisene ovenfor matvarekjedene er uvanlig.

- Matprisene i juni stiger mer enn de ville i et normalår, men hvis man tar i betraktning den generelle prisveksten og de økte utgiftene produsentene står ovenfor, er ikke slike tall veldig overraskende, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Energiprisene trekker opp den generelle konsumprisindeksen. Dette har også en innvirkning på matprisene.

- Prisene på gjødsel, frakt og spesielt energi, som alle er ledd i matproduksjonen, har kontinuerlig steget de siste månedene, spesielt etter krigen i Ukraina. Før eller siden vil disse kostnadene påvirke prisene på mat og drikke, sier Hammerstad.

 
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS