Pressemelding

Destination Lofoten - 20.10.2020

Lofoten er godkjent som bærekraftig reisemål!

Innovasjon Norge har tildelt Lofoten Merket for bærekraftig reisemål. I en tid med dramatiske endringer for reiselivsnæringen fortsetter flere reisemål med langsiktig arbeid for økt bærekraft.

- Vi gratulerer Lofoten med Merket for bærekraftig reisemål. De har vært gjennom en lang og grundig prosess der de gjennom et bredt samarbeid, grundige målinger og kartlegginger har jobbet for en samlende og god reiselivsutvikling. Til tross for at det er en ekstrem tid for reiselivet er det gledelig å se at reisemål satser fullt på å utvikle seg i en mer bærekraftig retning. Det er bra for lokalbefolkningen, for reisemålene selv, for miljøet, og for gjestene. Slik styrkes næringen i konkurransen om stadig mer bevisste turister, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Destinasjonen skulle møte næringsminister Iselin Nybø i Oslo tirsdag 20. og få diplom for oppnådd milepæl, men møtet er utsatt på grunn av smittesituasjonen.

Merkeordningen er et verktøy for strategisk planlegging, iverksetting og måling av arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling over tid. Både næring, lokalsamfunn og kommuner deltar og bidrar i arbeidet. Prosessen frem mot første godkjenning tar cirka to år, deretter må reisemålet fortsette målinger og god styring, og hvert tredje år må reisemålet godkjennes på nytt.

Lofoten

- Vi er en hel region som har jobbet i lang tid for å oppnå merket som et bærekraftig reisemål. Men det er nå jobben begynner. Vi har satt et nullpunkt og skal jobbe strategisk og målrettet fremover med å forbedre og forsterke det vi har jobbet med siden 2017. At vi nå har oppnådd merket er både inspirerende og motiverende. Dette gir oss en tydelig retning mot remerking om tre år, hvor helhetlig utvikling og balansert vekst blir viktig. Det skal være godt for våre fremtidige gjester å besøke Lofoten samtidig som det skal være et godt sted å bo sier Line Renate Samuelsen, daglig leder i Destination Lofoten.

Det er jobbet aktivt på tvers av Lofoten-samfunnet gjennom hele prosessen, med grundige kartlegginger og undersøkelser, og prosjektleder Karin Marie Antonsen fra Nordlandsforskning har gjort en formidabel jobb. Prosjektet har blant annet omfattet innbyggerundersøkelse, gjesteundersøkelse og arbeid med reiselivsnæringen for å få deres respons. I 2019 var det om lag én million gjestedøgn i Lofoten. Befolkningen er derfor vant til å ta imot mange gjester og kjenner reiselivets ulike sider.

- Dette betyr mye for Lofoten! Vi er en sterk merkevare allerede. Merket For bærekraftig reisemål vil bidra til å sette Lofoten enda mer på kartet og hjelpe oss på veien mot å realisere «Lofoten 2030- De grønne øyene». Lofoten har en fantastisk reiselivsnæring, som har utviklet seg godt de siste årene. Nå er det viktig at reiselivsnæringen vokser i en retning som bidrar til at det også skal være godt å bo her. Det er bra for lokalbefolkningen at vi bevarer miljøet og kulturarven vår. Det er en rikdom vi forvalter og som vi må ta godt vare på, sier Remi Solberg, leder i Lofotrådet.

 

Fakta om ordningen:

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre.

Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål på.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer. 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS