Pressemelding

Den norske veterinærforening - 01.06.2005

Lite fremtidsrettet å flytte veterinærutdanningen til Ås

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å flytte Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet til Ås sammen med Universitet for miljø og biovitenskap (tidligere Landbrukshøgskolen). Lite fremtidsrettet, mener Den norske veterinærforening.

- En stadig mindre del av veterinærutdanningen dreier seg om landbruk. Det er derfor lite fremtidsrettet å flytte Norges veterinærhøgskole til Ås. Utviklingen fremover tilsier at kontakten med de ikke-landbruksrelaterte fagområdene vil få stadig større betydning for veterinærutdanningen, sier sentralstyremedlem i Den norske veterinærforening, Halvor Hektoen.

Han peker på at et internasjonalt fagpanel nedsatt av Norges forskningsråd gikk inn for å legge Veterinærhøgskolen til Universitetet i Oslo.

- Dette har regjeringen valgt å se helt bort i fra i sin anbefaling i revidert nasjonalbudsjett. Kontakten med det medisinske miljøet og universitets- og forskningsmiljøet i Oslo må veie tyngre enn kontakten med det landbruksfaglige miljøet hvis målsettingen er å utdanne veterinærer for morgendagens samfunn, sier Hektoen.

I vår del av verden er det bare Sverige og Danmark som har valgt å legge veterinærutdanningen under landbruksuniversitetene. I begge land har erfaringene vært dårlige.

- Verken Sverige og Danmark har klart å samordne veterinærutdanningen og landbruksutdanningen selv om de tilhører samme universitet. Det er lite som tilsier at det skal bli annerledes i Norge. Politikerne som tror på denne konstruksjonen bør utfordres på hvorfor de mener det vil kunne fungere i Norge, sier Hektoen.

Han mener det vil være hasardiøst å binde staten opp til fremtidige utgifter i milliardklassen på et slikt prosjekt, når de i Danmark har forsøkt i 148 år uten å få det til.

- Å legge veterinærutdanningen sammen med landbrukshøyskolen er et eksempel på at veterinærutdanningen blir salderingspost i forhold til lokalpolitiske markeringsbehov og forsøk på å redde en landbruksutdanning som er under sterkt press. Vi er sterkt bekymret for de konsekvenser dette vil få for den veterinærmedisinske utdanning i fremtiden, sier Hektoen.
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS