Pressemelding

Bjørn Magne Solvik Medlem av Høyre - 04.02.2009

Kristina, hvem ga deg kandidaten?

Kristina Hansen, ordfører i Nordkapp, redegjør i et leserinnlegg for valget av styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Hun skriver i innlegget at to kandidater ble lansert av tillitsvalgte i Nordkapp Høyre.

Tillitsvalgte i Nordkapp Høyre kan foreslå hva som helst, men det betyr ikke at det er de offisielle forslagene fra partiet. Det bør organisasjonsmennesket Kristina Hansen vite. Hun var også sentral i forhandlingsdelegasjonen til Arbeiderpartiet som gjorde en avtale med Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti. Det betyr avtale med Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti.

Jeg har vært med på alle medlemsmøtene i denne saken. Bjørn Ronald Olsen har fått full oppslutning på alle møtene. I tillegg er Odd-Arne Nilsen og undertegnede nevnt i forhandlingene. Kun Bjørn Ronald har fått tillit, faktisk over flere møter. Det første vedtaket ble gjort 23. november 2008. Det siste vedtaket ble gjort 21. januar 2009. På det siste møtet, var det jeg som fremmet forslaget som ble vedtatt enstemmig. Bjørn Ronald Olsen var for å uttrykke det mildt, giret på et nytt forsøk som styreleder i selskapet.

Det hadde vært mer ærlig av ordføreren å innrømme at hun ikke ønsket Bjørn Ronald Olsen som leder av Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Lars Helge Jensen la aldri skjul på hvem han mente var uønsket som styreleder i havneselskapet. Jensen møtte betydelig motbør i partiet.

Nordkapp har en valgdeltakelse på under 60 prosent. Lav valgdeltakelse kommer av utydelige politiske alternativ og politikerforakt. Kristina Hansen har dessverre gjort det hun kan for å øke politikerforakten.
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS