Pressemelding

Nordkapp kommunestyre - 21.02.2024

Kommunestyret vil ha pressestøtte til lokalradio

I Norge er det ennå noen lokalradioer som har nyhets- og kulturelt innhold på høyde med aviser og blant annet NRK. Disse får ikke pressestøtte slik som for eksempel avisene får, noe som gjør det veldig vanskelig å drive nærradio med godt innhold.

I mange distriktssamfunn er det begrenset hvor mye annonse som er mulig å selge og endringer i samfunnet gjør det vanskelig å få inntekt med for eksempel radiobingo.

For distriktene spesielt er det viktig å ha lokalradio for å skape engasjement og trivsel. Det er vanskelig for de store kanalene å nå ut til mange distriktssamfunn og disse samfunnene blir mange ganger liggende i skyggesonen for de store mediekanalene eller avisene. Dette gjør at distriktssamfunn blir lite synlig og saker som er viktig lokalt, ikke får oppmerksomhet og når ikke ut til folk som oppholder der.

Nordkapp kommune mener det er et viktig virkemiddel for å opprettholde bosetning i distriktene, at lokalradioene som kvalifiserer seg som nyhets og kulturformidlere, får pressestøtte. Det er også viktig for beredskap i distriktene og ha en radiokanal som kan formidle informasjon ved stengte veier, uvær og ved strømstans. Vi har også sett at det var viktig under korona-epidemien å få lokal informasjon ut via lokalradioen, og lokalradioen var viktig informasjonskanal når krigen i Ukraina brøt ut.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS