Pressemelding

Jan Olsen, tidligere ordfører i Nordkapp - 23.03.2024

Kjøp Nordkapp-platået!

Nå kan Nordkapp kommune kjøpe Nordkapp-platået. Da Scandic 21. februar 2024 trakk sin klage og Statsforvalteren avsluttet klagesaksbehandlingen, ble områdeplanen for Nordkapp-halvøya som ble vedtatt 29. juni 2023, endelig godkjent av alle parter. For øyeblikket har vi en historisk mulighet og et supersterkt utgangspunkt for å få kjøpe Nordkapp-platået til en fordelaktig pris.

I forrige kommunestyremøte ble det nevnt og beklaget at kjøp tidligere var forsøkt, men at FeFo dessverre ikke ville selge. Men det var i 2018, for 6 år siden, og ikke nå. Det er absolutt ingen grunn til å ikke forsøke igjen, tvert i mot. Siden den gang har forutsetningene endret seg til vår fordel. De påkrevde formaliteter som var nødvendige for å sette Nordkapp kommune i en sterk, for å ikke si uslåelig forhandlingsposisjon, er nå på plass. Vi har nemlig et rettsgyldig plangrunnlag som slår fast at utearealene i fremtiden skal være offentlige. Det er også vedtatt og innarbeidet hos Miljødirektoratet at området er et svært viktig friluftsområde.

FeFo fikk i 2017 utarbeidet en takstrapport av OPAK AS. Det var før Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i desember 2019 slo fast at det var ulovlig å ta inngangsbilletter på Nordkapp og noe taksten selvfølgelig ikke tok hensyn til. Taksten satte heller ikke verdi på arealer regulert til offentlige formål. Sånn sett er takstrapporten nå i dag omtrent helt ubrukelig som annet enn historisk dokument. Men den opplyser om at verdien på friluftsområder generelt er lave, mellom 0,5 og 10 kr/m². Og siden Nordkapp-platået ikke er en bynær park, så setter OPAK verdien til 1 kr/m².

Denne delen av verdivurderingen vil nok være på samme nivå i dag, og siden alt nå er regulert til offentlig formål vil det også gjelde for både veg, parkering og uteområdet rundt Nordkapp-hallen. På toppen av alt og liksom for sikkerhets skyld, så har jo Høyesterett slått fast at hele området er utmark og friluftsområde. For kjøp av Nordkapp kan det derfor legges til grunn et meget lavt prisnivå.

Med en uslåelig forhandlingsposisjon og gode utsikter til lav pris, må Nordkapp kommune kjenne sin besøkelsestid og iverksette kjøp av Nordkapp-platået.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS