Pressemelding

SpareBank 1 - 20.06.2024

Ingen rentekutt i år - Norges Bank varsler først rentekutt neste år

Som ventet varslet Norges Bank i dag at renten holdes uendret, og de skyver på første rentekutt til neste år. I rentebanen ligger det inne en helt marginal sannsynlighet for at renten skal heves i løpet av andre halvår, for så å kuttes med 0,25 %-poeng i første kvartal neste år.

Norges Bank ser for seg at renten skal kuttes med inntil 3 rentekutt neste år, til en rente ved utgangen av året på 3,75%.

Norges Bank gjentar at usikkerheten er stor og at skulle det bli økt inflasjonspress, så vil de være beredt til å heve renten. Vi holder på vår prognose om uendret rente ut året, og et første kutt i løpet av første kvartal. Om noe tilsier dagens informasjon fra Norges Bank at sannsynligheten har økt for at renten må holdes uendret et godt stykke ut i neste år. Hensynet til kronen veier tungt, siden bedriftene i regionalt nettverk peker på at det er vanskelig å hente arbeidskraft fra utlandet. Dermed bidrar den svake kronen til både høyere importert prisvekst, høyere lønnsvekst via bedre lønnsevne i frontfagsbedriftene, og til at presset i arbeidsmarkedet øker når bedriftene ikke får tak i ansatte i Norge og sliter med å hente arbeidskraft fra utlandet.

Den underliggende driver at økt prisvekst globalt har vært en gradvis tiltagende stormaktskonflikt, med opprustning, todeling av verdensøkonomien, hjemflagging av produksjon og økt egenutvikling og produksjon av alt fra mineraler, metaller, mat, teknologi og forsvarsmateriell. Dette smitter inn også i Norge, der vi venter en betydelig økt pengebruk til forsvaret, inkludert økt personell i forsvarsektoren og flere kontrakter til forsvarsindustrien som vil gi betydelige ringvirkninger lokalt. 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS