Pressemelding

Årsmøte Finnmark Senterungdom - 09.05.2023

Fly hjem for bare 300

!Årsmøte i Finnmark Senterungdom lørdag 6. mai 2023Skoleungdom under 21 som er bosatt i tiltakssonen skal ha billige flybilletter for å kunne reise til og fra hjemmet. Ordningen skal gjelde uansett flyselskap og flyrute. Både fra utenfor tiltakssonen og hjem, eller innenfor tiltakssonen. Prisen på disse billettene skal være fast, restbeløp skal flyselskapet få finansiert gjennom refusjonsordning hos staten. Det er viktig at dette ikke skal være begrensede antall seteplasser, men vanlige seteplasser, slik at ungdommer selv kan velge flyrute og dag de vil reise.

De fleste stedene i tiltakssonen Nord Troms og Finnmark sliter med stor fraflytting og en demografi der befolkningen blir stadig eldre. For å opprette en stabil folketall eller å få til en tilflytting i disse områdene, må man finne ordninger som gjør at unge får ønsket skolegang uten å måtte flytte bort for godt, slik at de kan bli boende i kommunen de kommer fra.

Slik det er nå er det vanskelig å bo i mange av utkantsplassene og gå på videregående skole. Allerede som 16 åring må man reise bort hjemmefra og med begrensede mulighet å reise hjem under skolegangen, blir det vanskelig å gjennomføre utdanningen på en god måte. Dette gjør at mange familier velger å flytte bort når barna begynner på videregående skole, og disse familiene finner sjelden tilbake igjen.

Dagens flypriser gjør det nærmest umulig for unge å ha råd til å reise hjem med fly under utdanningen, og med de store avstandene som er i nord, er det vanskelig, om ikke umulig å bruke annen transport.

En egen pris for ungdom, vil gjøre at unge under utdannelse kan reise hjem i helgene og dermed opprettholde kontakten med sine venner og sin familie. Dette vil styrke sjansen for at de unge finner sin plass i sin hjemkommune når de etablerer seg selv med jobb og familie.

Dette vil være et viktig tiltak for å få unge til å bli boende i tiltaksonen.

Vi i Finnmark Senterungdom vil:

  • Fylkeskommunen oppretter borteboerbevis, hvor videregående skole og hjemkommune er oppført, som skal fremvises på flyplass.
  • Skoleungdom under 21 som er bosatt i tiltakssonen skal ha billige flybilletter for å kunne reise til og fra hjemmet
  • Prisen på disse billettene skal være fast på kroner 300 ,- uansett distanse og selskap


     
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS