Pressemelding

Raymond Karlsen, Leder Nordkapp Fiskarlag - 25.04.2021

Fiskerihavna i Bullvika Kamøyvær

Nordkapp Fiskarlag ser med glede frem til ny/bedre havn i Bullvika i Kamøyvær, da dette er en viktig del av infrastrukturen i et fiskevær.
Flytebryggene i Kamøyvær er i dag fullt utnyttet, så utvidelsen av havna er nødvendig, hvis stedet skal kunne
ekspandere.

Det som kan være uklart, er om dette blir en god havn. De mest krevende vindretningene i Bullvika vil være fra sørvest til vest – nordvest. Etter tegninger ogillustrasjoner er det ikke lagt opp til noen form for skjerming i forhold til dissevindretningene, er dette bare avglemt eller er det ikke lagt opp til en trygg havn ?

Uten skjerming mot sørvest til nordvest vind, vil havna i Bullvika bli et nytt Kuvika. Men det ser ut for å bli mye industri arealer.

Nordkapp Fiskarlag ber om at det fra byggeansvarlig/havneansvarlig, gis informasjon i forhold til utbyggingen, om det finns en plan om kai plasseringer, skjerming, stipulert antall ligge plasser etc.

Nordkapp fiskarlag planlegger å avholde årsmøte på Corner fredag 7. mai, og ville satt stor pris på om en representant fra byggeansvarlig hadde kunnet stille og gitt en orientering om planene for havna.
 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS