Pressemelding

Nærings- og fiskeridepartementet - 01.08.2022

Fiskeri- og havministeren skal til Bergen 2. august

Fiskeri- og havministeren skal til Bergen 2. august

1.8.2022 10:00:05 | Nærings- og fiskeridepartementet

Bergen er en maritim spydspiss og tirsdag kommer fiskeri- og havministeren hit for å finne ut hva som må til for å få mer likestilling i maritime næringer. Statsråden møter blant andre Odfjell, Wista, Corvus og Grieg Maritime. Møtet arrangeres i samarbeid med Maritime Bergen og skjer i forbindelse med en ny maritim likestillingsstrategi som regjeringen arbeider med.

En fersk studie fra Høgskolen i Innlandet viser at det er mange barrierer for kvinners deltagelse i maritim næring. Arbeidsvilkår og betingelser er noe av forklaringen, men det er også utfordringer knyttet til holdninger, kultur og arbeidsmiljø.

-  Vi har alle et ansvar i å sørge for at den maritime næringen er et trygt og motiverende sted å jobbe, for både kvinner og menn. Dette er nøkkelen til å lykkes med den store omstillingen maritim næring skal gjennom i årene fremover, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Det er generelt en lav kvinneandel i maritim næring. Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip er 11 prosent, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen ligger på 21 prosent. Kvinner har generelt også lavere lønn enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder.

-   Jeg inviterer næringen til et møte for å høre deres synspunkter på likestillingssituasjonen, og få konkrete innspill til strategien regjeringen arbeider med, sier Skjæran.

 

 
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS