Pressemelding

Stortingsrepresentant Eva M Nielsen, Ap - 02.06.2005

Finnmarksloven blir de unges lov

Fra nå av vil Finnmarksloven ligge som ett av flere vesentlige element for den utvikling og den nyskaping finnmarks ungdom skal virkeliggjøre. I debatten omkring Finnmarksloven har mange vært med på å gi et historisk tilbakeblikk på bakgrunnen for loven, hvordan arbeidet med loven har utviklet seg, og ikke minst – hvor konfliktfylt og følelsesladet deler av diskusjonen i Finnmark har vært. Sentralt i dette står det faktum at befolkningen i Finnmark har et meget nært forhold til naturen og til ressursene i fylket. Dette kan ikke understrekes sterkt nok.

Finnmarkingene har en nærhet til utmarksressursene som er nedarvet gjennom generasjoner uavhengig om det er fjellet, vidda, kystlandskapet, fisken i havet eller multebær og mygg. Fylkets befolkning, som er en herlig cocktail av nordmenn, samer kvener og russere, har alltid sett på grunnen og naturressursene i fylket som en felles ressurs som vi ønsker å forvalte til beste for hele befolkningen. For Arbeiderpartiet har det vært viktig at befolkningen i fellesskap skal sikres retten til - og styringen over grunnen og naturresursene.

Det blir i dette kreative, spenningsfylte fellesskapet vår ungdom skal videreføre både de tradisjonsbundne basisnæringene som jordbruk, fiske og reindrift, og det er i dette kreative spenningsfeltet fremtiden skal skapes for mineralutvinning og olje- og gass utbyggingen.
De unge som med dette grunnlaget skal skape seg en felles framtid i Finnmark har en soleklar rett. De må gis det aller beste utgangspunkt for å lykkes. Og for å lykkes må alle etniske majoriteter og minoriteter har samme rett, ha samme grunnlag og samme muligheter.
Mitt utgangspunkt i det videre arbeidet er forsoning, forbrødring, - kyst og innland hand i hand.

Nå haster det med å få på plass et informasjonsopplegg fra Kommunaldepartementet blottet for departemental språkbruk. Et informasjonsopplegg som med enkle ord redegjør for realitetene, som slår fast at allmennhetens rettigheter ikke er rokket ved, og som fastslår at multebær, jakt og fiske fortsatt er en allemannsrett. Dette med bakgrunn i at det er spredd så mye vond, negativ desinformasjon i saken om Finnmarksloven at det vil være uansvarlig å unnlate å gi befolkningen korrekt og lett tilgjengelig informasjon.
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS