Pressemelding

Nei til EU - 27.05.2005

Et fransk nei vil være en seier for folkestyret

Nei til EU med valgvake i Norge og stor delegasjon på plass i Frankrike


– Vi i Nei til EU følger sjølsagt spent med på det som skjer med folkeavstemningene i Frankrike og Nederland 29.mai og 1.juni, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen

Vi noterer oss et voldsomt engasjement og en innsiktsfull og informert debatt – ikke ulik situasjonen i Norge i 1972 og 1994. Som den gang, ser vi også nå at eliten blir panisk i sine overdrivelser for å få folk til å svare ”riktig” – altså ja. ”Europas sammenbrudd”, ”kaos”, ”freden i fare” og liknende usakligheter preger valginnspurten fra ja-siden.

Nei til EU har stor forståelse for motstanden mot denne grunnlovstraktaten.
Den flytter enda mer makt fra nasjonalstatene til Brussel, den avpolitiserer politikken ved å gi EU-domstolen enda mer makt, den så å si ”grunnlovsfester” konkurranseøkonomien og markedsliberalismen, og den etablerer enda klarere enn før en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk for Unionen.

Det franske folk var på nippet til å si nei til ØMU og Euroen, slik svenskene og danskene gjorde. Nederlenderne får for første gang si hva de mener om EU-prosessen i en folkeavstemning. Da går det i retning nei der også, spesielt om franskmennene sier nei.

Nei til EU oppfatter det som svært gledelig om folkeflertallene sier nei til integrasjonsprosessen i retning føderalstat i Europa. Vi mener hensynet til folkestyret tilsier at de beslutningene som angår folks hverdagsliv; Arbeid, bolig, helse, eldreomsorg, må baseres på nasjonale forutsetninger. EUs markedsliberalisme undergraver nasjonalstatenes mulighet til å føre en sjølstendig økonomisk politikk, til befolkningens beste. I tillegg mener vi at reell internasjonal solidaritet ikke må baseres på en europeisk stormakt, eller på utviklingen av en europeisk militærmakt.

Dette ser det ut til at våre venner i Europa er enige med oss i.

Nei til EU har i disse dager en faglig-politisk delegasjon i Frankrike for å følge innspurten derfra. I Oslo arrangerer Nei til EU valgvake på ”Stopp Pressen” den 29.5. fra kl. 1900. Valglokalene i Frankrike stenger kl. 2000.
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS