Pressemelding

SINTEF - 24.04.2023

En kunnskapsbank med forskningsresultater om strømnettet

Forskningsresultater om hvordan strømnettet kan utvikles for å møte fremtida er nå presentert i en åpen kunnskapsbank på nettsiden til forskningssenteret CINELDI.

Gerd Kjølle er direktør for forskningssenteret CINELDI og sjefforsker i SINTEF Energi.

For å oppnå et strømnett som er fleksibelt, intelligent, robust og kostnadseffektivt, er deling av kunnskap viktig. Målet med denne kunnskapsbanken er å gjøre det enklere for energibransjen å finne ny kunnskap om hvordan strømnettet vårt kan utvikles for å møte fremtida. 

CINELDI (Centre for intelligent electricity distribution) er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som forsker på fremtidens smarte strømnett. Senteret startet opp i 2016 og har nå en god del resultater å vise til. Resultatene som ligger i kunnskapsbanken bidrar til digitalisering og modernisering av strømnettet for å sikre høyere effektivitet, fleksibilitet og motstandsdyktighet.

– Kunnskapsbanken samler all den nye kunnskapen fra CINELDI på ett sted, og vi håper at mange vil dra nytte av den, sier senterdirektør Gerd Kjølle.

Hun sikter blant annet til de som jobber for et nettselskap og leter etter informasjon om fleksibilitet, eller forskere eller studenter som leter etter publikasjoner om referansenettet vårt. Personer som jobber for teknologileverandører, markedsoperatører, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter vil også finne nyttig kunnskap i Kunnskapsbanken.

Så langt har CINELDI over 130 vitenskapelige resultater, og forskerne i senteret har identifisert 35 innovasjoner gjennom arbeidet. 

Referansenettverk

– Et av våre nyeste resultater er et referansenettverk som representerer ekte norske distribusjonsnett. Referansenettverkene gjør det mulig å teste teknologier, scenarioer og utfordringer i realistiske miljøer. De kan brukes til å sammenligne ulike løsninger, eller for å kvantifisere samfunnsøkonomiske kostnader for fremtidige nettverk når det gjelder investeringer, drift, strømbrudd og elektriske tap i ulike scenarioer, forteller Kjølle.

Referansenettverkene kan også brukes til å vise effekten av nye teknologier og løsninger, og for å kvantifisere deres fordeler og potensiale i et kostnadsperspektiv. De kan også brukes til å visualisere hensiktsmessige tiltak for å integrere nye elementer – for eksempel distribuert fornybar kraftproduksjon, ladestasjoner for elektriske kjøretøy og nye typer strømforbruk – og for å håndtere eventuelle utfordringer som kan oppstå. Referansenettverkene gjør det mulig å gjøre mer grunnleggende analyser, samt analyser av nye problemer i fremtidens nettverk.

Forskningsresultater bidrar til å nå klimamålene

Vi er nå på god vei mot full elektrifisering av det norske samfunnet for å nå klimamålene vi har satt oss innen 2030 og 2050. Men vår økende bruk av elektrisitet øker også påkjenningen på strømnettet. Elektrifiseringen av samfunnet fører til drastiske endringer i elektrisitetssystemet, noe som krever at vi utnytter dagens nett bedre. Vi må også finne gode løsninger for å koble på mer distribuert fornybar kraftproduksjon inn i strømnettet, og vi må møte behovene som kommer av nye typer forbruk, som elektrisk transport og nye typer industri.

– Å bygge et smart, fleksibelt og robust strømnett for morgendagen på en kostnadseffektiv måte krever en enorm innsats fra hele industrien: fra myndighetene som setter rammevilkårene for industrien, til nettselskaper og systemansvarlig som drifter strømnettet innenfor denne rammen, og andre aktører i bransjen. CINELDIs resultater må implementeres av mange innenfor kraftbransjen, sier Kjølle.

CINELDI har partnere som representerer alle områder av industrien, noe som gir senteret en sterk plattform for å jobbe med å utvikle fremtidens strømnett.

– CINELDIs tolv nettselskap-partnere dekker omtrent to tredjedeler av alle norske sluttbrukere. Den nasjonale kunnskapsbyggingen fra et slikt spekter av selskaper har potensiale til å påvirke kraftsektoren betydelig, sier Kjølle.

Hvis de fleste av partnerne bruker CINELDIs resultater til å etablere et mer kostnadseffektivt og fleksibelt strømnett, kan de påvirke samfunnet som helhet.

– Med vår nye kunnskapsbank er det enkelt å finne resultater som kan være nyttige for alle aktører som jobber med relevante temaer for strømnettet vårt, avslutter Kjølle.

Her finner du Kunnskapsbasen: https://www.sintef.no/projectweb/cineldi/cineldi-knowledge-base/ 

 
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS