Pressemelding

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) - 26.05.2005

DOBBELTSPILL AV BALLO 2005

Olav Gunnar Ballo ble valgt inn på Stortinget gjennom sin stormende protest mot at Sametinget og Fylkestinget skulle ha like mange representanter i Finnmarkeiendommens styre. Tirsdag stemte han i Stortinget for at Sametinget og Fylkestinget skal ha 3 representanter hver.

Olav Gunnar Ballo har hisset opp Finnmarks befolkning ved å påstå at en kommisjon for å avklare de bestående rettigheter i Finnmark skulle bety en privatisering av Finnmarksvidda. Tirsdag stemte han for å opprette en slik kommisjon. Ja, SVs hovedtaler understreket hvor positivt SV ser på en slik kommisjon.

Olav Gunnar Ballo har bidratt til et bilde av at ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter er noe han er imot. Tirsdag stemte han for at ILO-konvensjonen skal sette rammer for Finnmarkseiendommens arbeid.

Olav Gunnar Ballo har bidratt til et bilde av at Sametinget skulle vedta retningslinjer som bandt opp behandlingen av saker i styret. Tirsdag stemte han for disse retningslinjene.

Det som gjenstår er at Ballo er imot at Finnmarks befolkning skal ha et fortrinn dersom det et år er knapphet på naturressursene i fylket.

Og, at han nå plutselig er imot at fylkestinget skal ha flertall i styret ved behandlingen av endret bruk av utmark i Alta, Sør-Varanger og i Kyst-Finnmark. Vi andre har jo trodd at nettopp det var hans hovedsak ved valget for fire år siden!

Det er bra at det blir stor enighet om Finnmarksloven. Men det blir et dobbeltspill når Olav Gunnar Ballo tviholder på at SV skal stemme imot loven på grunn av noen relativt uviktige forskjeller uten stor betydning.

SV i Finnmark har åpenbart sett at det er bred enighet om loven. Ballo prøver å skaffe stemmer på å framstå som motstander av det han faktisk stemmer for. Enhver stortingsrepresentant må avgjøre om man opptrer redelig overfor sine velgere. Enhver representant må også ta ansvar for om han bidrar for å skape alvorlige konflikter mellom ulike folkegrupper som det ikke er grunnlag for.

Det må jo føles rart. Ballo har utløst en underskriftsaksjon mot en privatisering han hevdet ville følge av opprettelsen av en egen kommisjon.
10.000 mennesker har skrevet under. Så endrer Ballo syn og stemmer for opprettelsen av en slik kommisjon. Plutselig er det altså 10.000 mennesker som på Ballos anmodning protesterer på det Ballo selv gjør. Enhver stortingsrepresentant må vurdere om det står respekt av slikt.

Vi som hele tiden har vært mot privatisering, men som også hele tiden har hevdet at opprettelse av en kommisjon ikke har noe som helst med privatisering å gjøre, får bare ønske Ballo velkommen etter!

Men, kanskje det ville være rimelig at han nå forteller Finnmarks befolkning at han gjør det motsatte av det han har sagt? Det motsatte av det han sa for 4 år siden. Og, det motsatte av det han sa for 4 uker siden.
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS