Pressemelding

Nordkapp SV - 22.04.2008

Brøytetjenesten i Nordkapp

På grunn av en snefattig vinter, har det vært lite problemer med brøytetjenesten mellom Honningsvåg og Olderfjorden. Enkelte klager på unødvendig kolonnekjøring og treg avvikling av trafikken har fremkommet i løpet av vinteren. Men siste helg toppet det seg og partiet har mottatt en rekke henvendelser der en blir bedt om at saken må tas opp på høyeste kommunalt nivå.

Fredag ettermiddag oppsto det kaos inne i Kåfjord da to busser sperret veien. Da viste det seg at nåværende brøytetjeneste ikke var i stand til å takle situasjonen. Det meldes at de verken hadde slepetau eller spader for å avhjelpe situasjonen, samtidig som de små ”brøytetraktorene” var for lett til å fjerne sneen. For utenforstående var det tydelig at utstyr og kompetanse var fraværende og mangelen på informasjon og veiledning var fremtredende. ”Det hersket fullstendig anarki” uttalte en far til en av de mange barna som satt i bussene og som ble beordret til å kjøre videre på lykke og fromme. Med bussene fulle av barn er dette helt uforsvarlig.

Saken må tas opp i hele sin bredde der krav til utstyr og kompetanse blir viktigere enn krav til pris. I siste instans er det befolkningen det går ut over og vi ber om at saken blir behandlet på førstkommende formannskapsmøte eventuelt kommunestyremøte.

Nordkapp SV

Torger Samuelsen
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS