Pressemelding

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) - 17.06.2024

Birøkt utgjør liten trussel for ville bier

Hold av honningbier utgjør liten trussel for de fleste typer pollinerende insekter i Norge. For noen arter er risikoen høyere.

Det er hovedkonklusjonen i en risikovurdering Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort for Miljødirektoratet. 

I Norge finnes rundt 1000 registrerte birøktere som driver birøkt for honningproduksjon og pollinering av kulturvekster. Nå har VKM vurdert om birøkt kan utgjøre en risiko for ville pollinatorer som humler, andre villbier og sommerfugler. 

Dette er et oppdrag fra Miljødirektoratet, som har bedt VKM oppsummert tilgjengelig faglitteratur for å undersøke om birøkt kan ha negativ effekt på ville pollinerende insekter.  

- Vi har også sett på mulige risikoreduserende tiltak, og vurdert effekten av dem, sier Anders Nielsen, som har vært fagansvarlig for VKMs arbeid. 

- For de fleste ville insektene utgjør biehold lav risiko. Så ser vi at det kan være konkurranse om ressursene for biearter som er avhengige av én eller få plantearter for å overleve, her vurderer vi risikoen som medium. Det gjelder for eksempel rødknappsandbien. Også for humler i ensartede landskaper med begrensede blomsterressurser, vurderes risikoen som medium, sier han. 

Høy hygienestandard i norsk biehold 

VKM har identifisert ytterligere to potensielle farer knyttet til hold av honningbier, og vurdert risikoen for negative effekter på ville pollinatorer :

- Vi vurderer at risikoen for spredning av patogener og parasitter fra biehold til ville pollinerende insekter er lav. Det skyldes blant annet at norsk birøkt holder høy hygienisk standard, sier Nielsen.  

VKM vurderer også at det er lav risiko for at biehold påvirker sammensetningen av plantesamfunn, med fare for færre blomsterressurser for ville pollinatorer.  

Risikoreduserende tiltak 

Tre risikoreduserende tiltak kan motvirke den mulige negative effekten hold av honningbier kan ha på ville pollinatorer: 

  • Å redusere antallet honningbier eller øke mengden blomsterressurser i et område kan minske konkurransen om blomsterressurser. Etablering av blomsterstriper og skjøtsel av stedegen flora er mulige tiltak.  
  • God helse blant honningbier reduserer risikoen for spredning av sykdommer og parasitter til ville pollinatorer.  
  • Økt kunnskap om tilgjengeligheten av blomsterressurser og fødebehovene til ville pollinatorer vil kunne veilede plassering av bikuber, og dermed redusere mulig konkurranse mellom honningbier og ville pollinerende insekter.  
 
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS