Pressemelding

årsmøtet til Nordkapp SV - 30.01.2023

Bedre mobildekning og økt sikkerhet på fjelloverganger

Bedre mobildekning og økt sikkerhet på fjelloverganger

Vedtatt i årsmøtet til Nordkapp SV 27.01 2023.

Årsmøtet i Nordkapp SV ønsker å rette en større bevissthet og fokus på sikkerheten for alle som ferdes på veiene på fjellet. Lange veistrekninger på høyfjellet på Magerøya er uten mobildekning, og de siste 10 km av veien mot Gjesvær er helt uten dekning. Dette

er også den mest værharde strekningen med bratte bakker som erfaringsmessig gir store utfordringer for lastebiler på vinterstid.

Flere kritiske situasjoner har oppstått i området uten dekning hvor personbiler, lastebiler, busser og hele kolonner har vært involvert. De har blitt stående fast i opptil fem timer uten mulighet til å påkalle hjelp pga manglende mobildekning.

Turisttrafikken og transport av sjømat og annen næringsvirksomhet på veien er økende. Andre kommuner er godt i gang med å forbedre disse forhold. Opplysninger om langt lavere kostnader for strømtilførsel til mobilmaster, gjør at tiltak for å utbedre mobildekningen er gjennomførbart.

Årsmøtet oppfordrer Nordkapp kommune til å ta initiativ til en løsning på dette sammen med Telenor og Repvåg Kraftlag.

 

 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS