Pressemelding

Nordkapp Arbeiderparti - 13.07.2022

Barnehageplass til Ukrainske flyktninger,nå!

Nordkapp Arbeiderparti mener at Nordkapp kommune må tilby barnehageplasser til ukrainske flyktninger. Vi har vedtatt å ta imot flyktninger i kommunen, da må vi kunne gi dem et fullverdig tilbud!

I oppslag i Finnmarksposten 7.7.22 kommer det frem at det er ankommet 55 ukrainske flyktninger til Nordkapp kommune; 39 voksne og 16 barn. Halvparten av barna er i barnehagealder. Ifølge oppslaget har Nordkapp kommune ikke vært i stand til å tilby Ukrainske flyktningbarn under skolepliktig alder barnehageplass.

Dette reagerer Nordkapp AP sterkt på. Alle barn, og kanskje særlig flyktningbarn med en dramatisk tid bak seg, trenger muligheter for lek, læring og samvær med andre barn og voksne. Et barnehagetilbud er derfor av svært stor betydning. Ukrainere som flykter fra krig og søker trygg havn hos oss, skal få det. Vi må legge til rette for at de skal leve gode liv i vårt samfunn.

Kommunestyret har gjort vedtak på at det til enhver tid skal kunne tilbys barnehageplasser til de som søker og trenger det. I vedtektene for barnehagene i Nordkapp (2021) står det at alle barn har rett på barnehageplass og at ledige plasser tildeles fortløpende, forutenom perioden 1. juni - 20. august. Regjeringen har tilpasset en rekke lover og forskrifter for å bidra til at kommunene raskt skal kunne tilby grunnleggende velferdstjenester til flyktningene fra Ukraina, herunder egne regler for godkjenning av barnehager, arealnormer, bemanningsnormer m.m. Videre gir staten et tilskudd til heldagsplass i barnehage for alle barn som er et år og oppover. Tilskuddet inkluderer foreldrebetaling og kostpenger, og er en kompensasjon for de utgiftene kommunen får til lovpålagte tjenester når de overtar ansvaret for personer som er omfattet av ordningen.

Nordkapp kommune må finne rom for å løse utfordringen med barnehagetilbud for Ukrainere, i den akutte situasjonen som flyktningekrisa representerer. Hva skal til for at flere avdelinger kan åpnes opp?

Nordkapp AP mener at Nordkappsamfunnet skal være attraktivt for småbarnsfamilier uansett om de er flyktninger og potensielle nye innbyggere, arbeidsinnvandrere eller andre. En av forutsetningene er at vi må være i stand til å tilby barnehageplasser og andre grunnleggende tjenester. Med en negativ befolkningsutvikling er dette svært viktig.

Kommuneledelsen har hatt flere måneder til å forberede seg på den situasjonen vi nå er i. Likevel klarer man ikke å tilby barnehageplasser når flyktningene er her og trenger det. Vi lurer på hva som er gjort i saken?

Barnehageplass til alle som trenger det har vært, er, og kommer til å være en prioritert oppgave for Nordkapp AP. Det handler om gode tilbud til våre barn, det handler om å være et attraktivt samfunn og det handler om bo- og bli-lyst.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS