Pressemelding

Finansdepartementet - 27.05.2005

Banklovkommisjonen utreder obligatorisk tjenestepensjon

Stortinget gikk i går inn for at det skal utarbeides lovforslag med plikt for arbeidsgivere til å ha en viss minste tjenestepensjon for ansatte, og at loven skal tre i kraft 1. januar 2006. For å følge opp dette har Finansdepartementet i dag gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede og utarbeide utkast til lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Hovedprinsipper for obligatorisk tjenestepensjon er også avklart i Stortingets vedtak. Viktige prinsipper er at

ordningene skal utformes innenfor lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon
obligatorisk tjenestepensjon i arbeidsforhold skal omfatte alle arbeidstakere som omfatter kravene til medlemskap etter de to pensjonslovene
arbeidsgiver skal betale et innskudd på minst 2 prosent av lønn over 1G for den enkelte arbeidstager. Det skal utformes korresponderende minstekrav for ytelsesordninger.

Pålegget fra Stortinget om å legge frem lovforslag som kan settes i kraft 1. januar 2006 innebærer at det blir kort tid til å forberede lovforslaget. Banklovkommisjonen har fått frist til 1. juli, og det legges opp til at utredningen sendes på høring med meget kort frist.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS