Pressemelding

NHO Arktis - 19.06.2023

Anmodning om møte med statsråd Trygve Slagsvold Vedum

Anmodning om møte med statsråd Trygve Slagsvold Vedum vedrørende situasjonen for verkstedindustrien og underleverandører i Troms og Finnmark som følge av sanksjoner mot Russland

Etter Utenriksdepartementets  presisering av sanksjonsforskriften mot Russland 12.mai 2023 har mange bedrifter i Troms og Finnmark havnet i en svært krevende situasjon. Betydelige markedsandeler forsvant over natten, og situasjonen for bedriftene og de ansatte er svært alvorlig. Kimek i Kirkenes har allerede sendt ut oppsigelse til 30 av sine ansatte, og Barents Skipsservice i Båtsfjord varsler nå at de vurderer å måtte si opp ansatte i nær framtid. Sannsynligheten er stor for at flere bedrifter kommer i en lignende situasjon som følge av redusert aktivitet.

Regjeringen og SVs tiltakspakke for Øst-Finnmark som ble presentert 7.juni skulle sikre aktivitet og arbeidsplasser i regionen. Bedriftene har vært tydelige på at tiltakene som ligger i pakken ikke treffer deres behov, og ber regjeringen om hjelp til å beholde nøkkelkompetanse og holde liv i bedriftene, slik at det også er grunnlag for omstilling og videreutvikling av næringslivet i regionen. Næringslivets rolle i et sikkerhetsog beredskapsperspektiv er tydelig understreket i Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonens nylige utgitte rapporter, og dette er særlig viktig i nordområdene.

NHO Arktis og LO Troms og Finnmark er svært bekymret for konsekvensene for bedrifter, ansatte og lokalsamfunn som følge av den brått endrede markedssituasjonen, og for tapet av kompetanse og infrastruktur langs hele kysten av Troms og Finnmark.

På vegne av bedrifter, næringsaktører og tillitsvalgte i Harstad, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes ber vi derfor om et snarlig møte med statsråden for å orientere om situasjonen og drøfte veien videre. Viser også til statsrådens positive tilbakemelding på en slik henvendelse under NHOs Generalforsamling i Oslo 08.juni. På grunn av den tidskritiske fasen mange bedrifter nå står i så er det ønskelig med et møte før månedsskiftet juni-juli. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å få til et fysisk møte på så kort varsel, så vi gjennomfører det gjerne digitalt.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS