Pressemelding

Finnmark Arbeiderpartiets Fylkestingsgruppe - 06.12.2023

Alternative budsjettforslag for Finnmark fylkeskommune

I fylkestinget denne uka, legger Arbeiderpartiet frem forslag til budsjett for Finnmark fylkeskommune.

Budsjettforslaget støttes av Rødt, SV, MdG og Samelista.

Arbeiderpartiet ønsker en sterk og robust fylkeskommune som yter gode tjenester til folk i Finnmark, og som gjør fylket vårt til en unik og livskraftig plass i verden der folk har lyst til å leve sine liv og skape verdier.

For å få dette til er en ansvarlig, trygg og fremtidsrettet politikk helt nødvendig.

Med store avstander, røft klima og få innbyggere så får vi Finnmarkinger til mest i felleskap. Det har historien lært oss.

De store samfunnsoppgavene løser vi best, når vi løser dem sammen.

Arbeiderpartiet har derfor laget et budsjett tuftet på denne vissheten.

For å bygge fremtidens Finnmark må vi satse på de kommende generasjoner og utdanning. Det skal være godt og trygt å vokse opp i Finnmark. Vi skal legge til rette for attraktive samfunn og at flest mulig Finnmarkinger kan ta den utdanningen de, og Finnmark, trenger i sine lokalsamfunn. Utvikling og gjennomføring av utdanningstilbud skal være på lag med næringslivet og også tilfredsstille næringslivets behov for arbeidskraft i våre lokalsamfunn. Vi ønsker at færrest mulig å være borteboere, og for de som må det, vil vi skape gode og trygge forhold rundt dem.

Man kan ikke bare leve for føden, vi Finnmarkinger skal også ha tilgang til et rikt kulturliv, som skaper opplevelser, fellesskap og identitet. Vi lever i et spennende fylke med ulike kulturer og språk. Dette er en skatt vi må verdsette og bygge Finnmark på. Vi lever på den mest fantastiske pletten på jorda, vi ønsker å vise dette fram, for å tiltrekke oss enda flere som ønsker å leve sine liv i vårt kjære Finnmark.

Følgende satsningsområder prioriteres:

 1. Midler så det nye-opprettede Ungdomsrådet i Finnmark har penger å forvalte.
 2. Prøveprosjekt med gratis buss for barn og unge under 20 år, slik at barn og unge kommer seg til og fra treninger og blir vant til å bruke kollektivtilbud i fylket.
 3. Gratis overnatting for kultur-og idrettslag i fylkeskommunale bygg.
 4. Styrking av LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet) slik at flere kan ta hele skoleløpet innen videregående utdanning, på sitt hjemsted med praksis i lokale bedrifter
 5. Markedsføringskampanje av Finnmark for å vise fram våre fortrinn og trekke til oss folk
 6. Oppfølgning av sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid.
 7. Flere skal kunne kvalifiseres gjennom «Fagbrev på jobb».
 8. Forprosjekt og prosjekt tannklinikk og ny videregående skole i Lakselv.
 9. Modernisere utstyr på videregående skoler.
 10. Fagskolen sikres et godt budsjett for sitt arbeid med mulighet for flere fagskoletilbud i Finnmark.
 11. Gratis sanitetsprodukter til videregående skoler.
 12. Oppgradering av utstyr til tannklinikkene.
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS