Pressemelding

Forskningsrådet - 12.06.2020

22 nye forskningssentre for innovasjon

22 forskningsmiljøer får status som senter for forskningsdrevet innovasjon og skal sikre et tett samarbeid mellom næringslivet og forskere.

Forskningsrådet deler ut vel 2 milliarder kroner til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Et forskningsmiljø med status som senter for forskningsdrevet innovasjon utvikler kompetanse og teknologi som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før krisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og bidra til omstilling. Vi har som mål at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa. Da er det viktig å koble forskning og næringsliv nettopp slik vi gjør i SFI-ordningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

SFI-ordningen er åpen for alle temaer som kan være av betydning for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Forskningsrådet fikk 70 søknader til utlysningen sist høst.

– Sentrene er viktige spesielt for nye næringer der behovet for forskningskompetanse og teknologiutvikling er stort. Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forskning, legger vi et godt grunnlag for grønn omstilling og fremtidig sysselsetting, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen.

Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3). Hvert senter vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner.

Disse får nå status som senter for forskningsdrevet innovasjon:

Vertsinstitusjon

Prosjekttittel

Handler om

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

Akustiske metoder til bruk i marin overvåkning, fiskeri, akvakultur og energisektoren.

HELSE BERGEN HF

Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health

Digitale intervensjoner innenfor mental helse.

NIBIO

SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

Digital revolusjon i skognæringen.

NMBU

Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

Bærekraftig bruk av jordmaterialer.

NOFIMA AS

 SFI Digital Food Quality

Digital transformasjon av matproduksjon.

NORCE AS

 Climate Futures

Løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko.

NORCE AS

DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint

Mer effektiv boring av olje- og gassbrønner gjennom økt digitalisering og automatisering.

NTNU

Centre for Geophysical Forecasting

Overvåkning av av olje- og gassproduksjon, CO2-lagring og geofarer som skred, flom og jordskjelv.

NTNU

Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors

 Fremtidens cybersikkerhet.

NTNU

SFI Autoship: Safe autonomous ships for sustainable operations

Trygge, autonome skip for bærekraftig sjøtransport og drift.

NTNU

Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence Innovation 

Sikker og ansvarlig utvikling av kunstig intelligens.

NTNU

SFI PhysMet - Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry

Omstilling av metallindustrien.

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 

Precision Health Center for optimized cardiac care (ProCardio)

Behandling av hjerte- og karsykdommer ved hjelp av kunstig intelligens.

SINTEF AS

 Centre for Industrial Biotechnology

Kompetanse og teknologi for bioteknologiindustrien.

SINTEF AS

Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment

Plugging av oljebrønner.

SINTEF OCEAN AS

Floating structures for the next generation ocean industries

Flytende, stasjonære strukturer for havnæringen.

SINTEF OCEAN AS

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden.

UNIVERSITETET I BERGEN

Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation

Ansvarlig medieteknologi og -innovasjon.

UNIVERSITETET I BERGEN

SFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean

 Smarte sensorer for overvåkning av havmiljøet og offshore installasjoner.

UNIVERSITETET I OSLO

Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)

Satellittsystemer for jordobservasjoner og utforskning av "det nære rom".

UNIVERSITETET I TROMSØ

 Visual Intelligence

Visuell intelligens som kan oppdage alt fra hjertesykdommer og kreft til potensielle naturkatastrofer.

UNIVERSITETET I TROMSØ

Centre for the development of biodegradable plastics in marine applications - Innovations for fisheries and aquaculture

Å redusere plastavfall og relaterte problemer forårsaket av fiskeri- og akvakulturindustrien.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS