Pressemelding

Netatmo - 12.07.2022

1 av 4 nordmenn vet ikke hvilke apparater som kan føre til kullosforgiftning

Norske hjem er hovedsakelig oppvarmet av elektrisitet, men mange hytter og båter utstyrt med gass eller aggregater til oppvarming eller matlaging. Giftinformasjonen, en del av Folkehelseinstituttet, anbefaler nordmenn å gjøre seg kjent med situasjoner hvor kullosforgiftning kan forekomme, symptomene, samt å installere kullosalarm.

 

1 av 4 nordmenn sier at de ikke er kjent med hvilke installasjoner som kan forårsake kullosforgiftning. Dette kommer frem i en skandinavisk undersøkelse om kullosforgiftning utført av YouGov på vegne av Netatmo. Dette overasker imidlertid ikke Anita von Krogh, seniorrådgiver i Giftinformasjonen, avdeling akutte forgiftninger i Folkehelseinstituttet.

 

– Dessverre er jeg ikke veldig overasket. I Giftinformasjonen erfarer vi hyppig at folk ikke er kjent med hvilke apparater som kan forårsake kullosforgiftning, og pågangen for slike henvendelser er øker i ferietiden, sier Krogh.

 

Den samme undersøkelsen viser også at nordmenn eier flere apparater hvor det foregår forbrenningsprosesser.

 

– Ti prosent av den norske befolkningen eier gassapparater, seks prosent eier drivstoffdrevne aggregater, og omtrent tre prosent eier en fyrkjele. Ved feil bruk eller feil installering, er alle disse apparatene en mulig kilde til kullosforgiftning, sier Marie Tranchimand, markedssjef i Netatmo.

 

Kunnskap er avgjørende

– For å forstå om du er utsatt for kullosforgiftning er det viktig med en grunnleggende forståelse av hvordan kullos dannes og kunnskap om symptomer som kan oppstå, sier Krogh.

 

Kullos er en lukt- og fargefri gass som oppstår ved ufullstendig forbrenning, altså forbrenninger hvor det er lite tilgang på oksygen. Typiske symptomer på kullosforgiftning kan for eksempel være hodepine, svimmelhet, kvalme, oppkast, diaré og besvimelse.

 

Dette er imidlertid symptomene på veldig mange sykdommer. Krogh mener at kunnskap om omstendigheter hvor kullos kan oppstå, skaper et veldig viktig grunnlag for å forebygge kullosforgiftning.

 

– Installer, bruk og vedlikehold apparatet slik de er tiltenkt. Sørg for god ventilasjon når du bruker gassdrevne apparater som er beregnet til innendørs bruk. I tillegg er det lurt å ha en kullosalarm i hytter, båter eller lignende hvor det brukes gass eller aggregater til oppvarming og matlaging. Apparater beregnet til utendørsbruk som primus, griller, og aggregater må ikke brukes innendørs, i teltet eller i andre lukkede rom, sier Krogh.

 

 

 

Likt for resten av Skandinavia

Selv om mange nordmenn ikke er kjent med hvilke installasjoner som kan føre til kullosforgiftning, viser undersøkelsen at dette også gjenspeiler seg hos våre skandinaviske naboer.

 

– Undersøkelsen viser at 1 av 3 svensker og 1 av 5 dansker ikke vet hvilke installasjoner som kan forårsake kullosforgiftning. Dette reflekterer et behov for økt kunnskap og økt forebygging mot kullosforgiftning i skandinaviske hjem, sier Tranchimand, i Netatmo.

 

 

 

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 27. april - 2. mai 2022 gjennomført til sammen 1009 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år. Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av Discuss Communication på vegne av Netatmo. Data er innsamlet slik at de utgjør et representativt utvalg av den norske befolkningen med utgangspunkt i målgruppen. Undersøkelsen har 1009 respondenter i Norge, 1028 i Sverige og 1013 i Danmark.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS