Nærmer seg 500 000 kroner i bøter for fiskesmugling på to måneder
Politiet antar at om lag ti tonn torsk har blitt fisket ulovlig. (Illustrasjonsfoto)

Nærmer seg 500 000 kroner i bøter for fiskesmugling på to måneder

Tallene fra politiet tyder på at smugling av fisk har ikke blitt redusert.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 02.07.2019 11:00
Sist oppdatert : 02.07.2019 11:58

Siden 1. mai har Finnmark politidistrikt gitt ut bøter for nesten en halv million kroner til såkalte turistfiskere som har forsøkt å ta med seg for mye fisk ut av landet.  

Tilsammen er 2.3 tonn fisk beslaglagt ved grenseovergangene i Finnmark bare siden 1. mai i år. Bare i et beslag ble en mann bøtelagt for 95 000 kroner.

--Bøtesatsene for å ta med seg for mye fisk ble etter påske fordoblet, og ligger nå på 200 kroner kiloet. Vi håper jo at høyere bøtesatser skal virke preventivt, men foreløpig ser vi ikke at smuglingen går ned, sier Thomas Darell, seksjonsleder for påtalejurister i Finnmark politidistrikt, i en pressemelding. 

Det politiet ser er at turistfiskerne kun tar med seg loinsen, det vil si den tykkeste delen av torskefileten, som også kalles torskens indrefilet. 
--Det betyr at det meste av torsken antagelig går i søpla. Et enormt ressurssløseri.  Når tollvesenet gjør beslag av 2.3 tonn fiskefilet på knappe to måneder, vil det tilsvare en torskekvote på om lag 10 tonn torsk som er fisket ulovlig, ifølge Darell. 

Politiet ønsker nå et tettere samarbeid med lokalbefolkning og lokalt næringsliv for å hindre at så store mengder fiskes ulovlig.
--Dette er fisk som tas fra ressursgrunnlaget til kysten og kystfiskere, og som ikke registreres som et ressursuttak. Vi tror at mørketallene er store, og ønsker derfor tips fra publikum dersom de ser turistfiskere som rigger seg med store frysebokser og det man nærmest kan kalle en profesjonell fiskeindustri, sier Darell. 

Politiet i Finnmark ønsker også å ansvarliggjøre useriøse utleiebedrifter, og ønsker tips der man ser at utleiebedrifter tilrettelegger for storskalafiske, med stor frysekapasitet. Dette vil kunne være straffbar medvirkning til ulovlig utførsel.

Hittil i år har Tolletaten beslaglagt 5473 kilo fiskfilet ved tollstedene i Finnmark. Omregnet i rund fisk vil det utgjøre en kvote på cirka 20-25 tonn torsk.






Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS