Nesseby-saken i Høyesterett
Jan Olli, direktør i FeFo. (Arkivfoto)

Nesseby-saken i Høyesterett

Høyesterett har satt av sju dager i saken, som starter den 17. januar.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 15.01.2018 11:00

Denne uken starter Nesseby-saken i Høyesterett. For FeFo er det ikke avgjørende hvem som vinner, men at rettighetene og dermed prinsippene blir fastslått av landets høyeste domstol.

Når Nesseby-saken behandles som plenumssak i Høyesterett, viser det hvor prinsipielt viktig saken er, og dermed at det riktig å få saken avgjort i landets høyeste rettsinstans.

FeFo valgte å anke dommen i utmarksdomstolen, som ble avsagt 23. januar 2017, fordi den kan få betydning både for det videre arbeidet til Finnmarkskommisjonen, kravet til bevisførsel og FeFos praksis i kommende saker.

--Dette er en sak som potensielt kan få store konsekvenser for hele Finnmark. FeFo har ingen egeninteresser. Hvis noen får anerkjent rettigheter på feilaktig grunnlag, så er det noen som mister sine rettigheter. Det er et stort ansvar, og vi skal være sikre på at det er korrekt. Det sier direktør Jan Olli i en pressemelding. 

Finnmarkskommisjonen konkluderte i sin rapport i 2013 med at lokalbefolkningen har selvstendige, men ikke eksklusive bruksrettigheter i tvisteområdet, som utgjør om lag 400 kvadratkilometer i utstrekning. Rettighetene skulle etter kommisjonens rapport forvaltes av FeFo innenfor rammen av Finnmarksloven. Utmarksdomstolen kom frem til det motsatte og hovedkonklusjonen var der at bygdelaget hadde styringsretten over ressursene i tvisteområdet.

FeFo mener i tillegg at en avgjørelse i Høyesterett vil styrke legitimiteten for fremtidig forvalter, uavhengig av hvem det måtte bli. I tillegg vil det bidra til å skape ro omkring rettighetsforholdene i Finnmark.

--Når Høyesterett velger å behandle Nesseby-saken i plenum, er det fordi dette er en sak som vil ha prinsipiell betydning for hvordan andre saker skal behandles», sier Olli.

Bakgrunn 
Saken gjelder tvist om hvorvidt lokalbefolkningen på strekningen fra Meskelva i vest til grensen mellom Nesseby kommune og Vadsø kommune i øst, har opparbeidede, kollektive rettigheter med selvstendig rettsgrunnlag til bruk, styring og forvaltning av et nærmere definert utmarksområde, herunder retten til å forvalte inntektene fra salg av jakt- og fiskekort. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS