Nå blir det billigere å hogge egen ved
Einar J. Asbjørnsen, leder for utmark i FeFo.

Nå blir det billigere å hogge egen ved

Det skal bli enklere og billigere for finnmarkingene å skaffe seg vedteig i fylket.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 27.04.2017 20:00

Finnmarkinger som ønsker å hogge veden selv har til nå vært nødt til å søke om vedteig hvert år. Styret i FeFo har nå vedtatt ny ordning for vedteig: FeFo vil heretter tildele vedteig for tre år om gangen mot ett år tidligere.

--Med treårige vedteiger blir det både mer forutsigbart og billigere for alle i Finnmark som ønsker å hogge veden selv, sier leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen.

FeFo utviste i 2016 1.068 vedteiger mot 2.796 i 2006. En årsak til denne trenden det siste tiåret er trolig lave strømpriser. Til tross for dette er det mange finnmarkinger som ønsker å hogge veden selv. Den nye ordningen vil redusere FeFos inntekter på område, men et viktig mål er at det skal bli billigere, mer brukervennlig og mindre byråkrati å skaffe seg vedteig.

--Treårige vedteiger vil også redusere FeFos årlige administrasjon med ordningen, så dette er noe som gir fordeler for både bruker og grunneier, sier Asbjørnsen.

(Pressmelding fra FeFo)
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS