Finnmarkingene har altfor dyre advokater
Be billigere jurister fremfor dyre advokater om å vurdere din sak, mener Clerks.

Finnmarkingene har altfor dyre advokater

Timeprisen for advokatene i Finnmark er på kr. 1527,- i snitt, viser bransjeundersøkelsen til Advokatforeningen.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 19.04.2017 05:32

Svært mange har ikke økonomi til å la en advokat bruke et usikkert antall timer for å se på en sak, og derfor må Ola og Kari tenke helt nytt.

--Jeg har ennå til gode å diskutere dette temaet med personer utenfor advokatstanden som mener at timeprisen til advokater ligger på et riktig nivå. Det sier daglig leder i det juridiske selskapet Clerks, Tom T. Græger, som har fulgt denne prisutviklingen over mange år.
--Vi må begynne å ta i bruk de langt billigere juristene i stedet. De kan utrede og løse de aller fleste saker lenge før de havner i retten, for en timepris fra rundt kr. 600,- inklusive moms, sier Græger. 

Løs saken før retten
Mellom 80-90 prosent av saker innenfor for eksempel arbeidsrett løses før de kommer til rettssalen, ifølge Juristforbundet. 
--Alle som jobber med juss til daglig - også advokatfirmaer - er enige om at de aller fleste konflikter løser seg før rettssalen. Privatpersoner, bedrifter og organisasjoner bør derfor heller bruke jurister fremfor advokater for å få en god vurdering av sakens juridiske grunnlag, mener Tom T. Græger. 
--Om det viser det seg at en sak skal i retten kontaktes en fagadvokat som får all dokumentasjon systematisert og kronologisk ferdig servert, og som dermed bruker minimalt med dyre timer på å forberede rettsaken. 

Advokat? Jurist? 
Jurister er cand.jur. eller har master i rettsvitenskap, og kan føre saker for sin klient i retten med dommerens samtykke. For å få tittelen advokat kreves et tilleggskurs på 46 timer, to års juridisk praksis og prosedyreerfaring som f.eks. å ha ført tre saker for retten. 

Ifølge tall fra Juristforbundet velger rundt 70 prosent av alle jurister ikke å bli advokater, mens alle advokater er nødt til å være utdannet som jurist. 
Rettssikkerheten i fare
Bransjeundersøkelsen 2016 som gjennomføres hvert annet år av Den Norske Advokatforening viser at gjennomsnittsprisen i Norge for en advokattime er kr. 1839,-. Men det er store geografiske prisforskjeller. Timeprisene inklusive moms er i snitt for Oslo kr. 2118,-, og kr. 1505,- for Nordland som ligger nederst.

--Uansett fylke er dette altfor dyrt, og fører til at mange innbyggere i både Finnmark og resten av landet ikke tør å gå til en advokat dersom de ikke er sikre på at de har en god sak, At en stor del av befolkningen ikke får reell adgang til å kjøpe den juridiske hjelpen de trenger mener jeg er en fare for rettssikkerheten i Norge, sier Tom T. Græger.  

(Pressemelding fra Clerks AS)

Kilde side 51. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS