De fleste får plass i videregående skole
Nordkapp videregående skole, en av de fylkeskommunale skolene i Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

De fleste får plass i videregående skole

Onsdag 10. juli ble hovedinntaket til videregående skole klart.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.07.2024 23:30

Onsdag ble hovedinntaket til videregående opplæring i Finnmark klart. 2 522 søkere fikk tilbud om skoleplass i offentlige og statlige videregående skoler i Finnmark fra høsten. 

Svarfrist for tilbud i hovedinntaket er 17. juli, ifølge Finnmark fylkeskommune. 

Til fylkeskommunens egne skoler har totalt 2 345 søkere med ungdomsrett fått tilbud om plass på videregående skole gjennom hovedinntaket. 87 prosent av disse har fått plass på førsteønsket sitt. Antall tilbud i år er for øvrig en økning fra 2 261 tilbud i fjorårets hovedinntak.

1 314 har fått tilbud innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og 864 har fått tilbud på de studieforberedende utdanningsprogramområdene. I tillegg har 107 søkere fått tilbud på påbygg. Videre er 133 ungdommer tatt inn på forberedende kurs for minoritetsspråklige, noe som er nær en dobling fra fjorårets 67 inntatte til samme tilbud.

De som har fått tilbud i hovedinntaket, har fått varsel på SMS om å logge seg inn med elektronisk ID på vigo.no for å sjekke og svare på tilbudet. Hovedinntaket er gjort for søkere med ungdomsrett. 

Andre søkere som enten har voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil bli med i andreinntaket, som gjøres i uke 29/30. Det vil da bli sendt ut nytt SMS-varsel om å logge seg inn for å sjekke og svare på tilbud.

De aller fleste søkere med ungdomsrett i Finnmark får plass i hovedinntaket. Gjennom andreinntaket vil alle søkere med ungdomsrett i Finnmark ha fått et tilbud. 

Informasjon om inntaket videre:

• Inntakskontoret gjør ikke endringer i søknader etter hovedinntaket 10. juli. 

• Søkere med fullføringsrett får tilbud gjennom andreinntaket. 

• Under andreinntaket vil ungdomsrettsøkere på venteliste få nytt svar. Da vil også søkere med voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil også få svar.

• Skolene overtar inntaket i uke 31/32 og søkere kan da ta kontakt med skolen de ønsker seg til og bli satt på venteliste der. Mer informasjon finnes i inntakskalenderen på ffk.no.

• Alle som har fått tilbud om skoleplass oppfordres til å svare på tilbudet på vigo.no innen fristen onsdag 17. juli.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS