Stopper laksefiske i Varanger
Elver har blitt stengt for fiske før normaltid. (Illustrasjonsfoto)

Stopper laksefiske i Varanger

Stopp for laksefisket i Varanger.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 11.07.2024 05:30

Miljødirektoratet har bestemt at det fortsatt skal være lov å fiske laks i store deler av Nord-Norge, men i Varanger det blir stopp.

Europa opplever svikt i laksefiske og det førte til at Miljødirektoratet stoppet alt laksefiske fra Trøndelag og sørover fra 23. juni. Nå åpner de for fiske i 16 av 33 elever i sør, fra 11. juli.

--NINA konkluderer i sin vurdering med at det generelt ser bedre ut i Troms og Vest-Finnmark enn i andre deler av landet.  Etter flere år med svakt lakseinnsig ser det i Varangerfjorden i Øst-Finnmark foreløpig ut til å bli enda færre laks enn tidligere. Dette skjer selv om mange elver allerede i flere sesonger har blitt stengt før normal sesongslutt, etter lokale vedtak. Sjølaksefisket tar mer enn 70 prosent av fangstene i denne regionen, og har ikke blitt innskrenket i samme periode. Laksefisket i sjø i Varangerfjorden reduseres derfor fra fire til to dager i de resterende to ukene av årets sesong, inkludert Karlebotn, Kjøfjord, Bøkfjord og Jarfjord. I elvene som renner ut i Varangerfjorden med sidefjorder, avsluttes laksefisket to uker før det som tidligere er blitt bestemt. Det betyr at laksefisket stenger 17. august i Komagelva, Skallelva, Vestre Jakobselv og Bergebyelva, og 1. august i Storelva, Munkelva, Haukelva, Braselva, Sandneselva, Klokkerelva og Nyelva, skriver Miljødirektoratet.

 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS