Ny valglov og praktisk opplæring
Valgtinget på Turn ved valget i september 2021. (Illustrasjonsfoto)

Ny valglov og praktisk opplæring

Invitasjon til kommunene i Finnmark.
Valg 2025
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.07.2024 11:00

Kommunene i Finnmark er invitert til en nasjonal konferanse, 20. november 2024. 

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som inviterer til konferansen. Målgruppen er valgstyret og valgansvarlige i kommunene, distriktsvalgstyret og valgansvarlige i fylkeskommunene, politiske partier, medier og andre interesserte. På konferansen får deltakerne en oversikt over de viktigste endringene i den nye valgloven. 

Valgdirektoratet vil bygge videre på informasjonen departementet gir om regelverket på denne konferansen, og før valget i 2025 vil de gi valgansvarlige den nødvendige praktiske opplæringen i nye rutiner og regler. Direktoratet vil også som normalt tilby opplæring i bruk av EVA, slik at alle valgansvarlige får god opplæring i de praktiske følgene av ny lov og forskrift.

Det er storting- og sametingsvalg, mandag 8. september 2025. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS