Saksbehandler får bonuslønn
Nordkapp helsesenter. (Arkivfoto)

Saksbehandler får bonuslønn

Nordkapp kommune lover bonuslønn på 60 000 kroner til den som blir ansatt som saksbehandler i helse- rehabilitering og omsorgstjenesten.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.07.2024 09:34
Sist oppdatert : 09.07.2024 09:36

På 2. gangs utlysning på stillingen som saksbehandler i helse- rehabilitering og omsorgstjenesten, lokker Nordkapp kommune med bonuslønn. 

Nordkapp kommune lokker med bonuslønn på 60 000 kroner etter gjeldende avtale. Bonuslønnen er en engangssum og gjelder kun for søkere som blir ansatt etter denne utlysningen. 

Stillingen er organisert i rehabiliteringstjenesten som er kommunens koordinerende enhet.

Helse,- rehabilitering- og omsorgsektoren i Nordkapp består av helsesykepleier, jordmor- og legetjenesten,  rehabiliteringstjenesten/koordinerende enhet, hjemmetjenesten, korttids-, akutt- og legevaktstjenesten, sykehjem og skjermet enhet for personer med demens, hovedkjøkken. Det er ca. 30 ansatte i virksomheten som består av ulike fagstillinger/fagområder som ergoterapi, hjelpemiddeltekniker, fysioterapi, psykisk helse- og rus, psykolog, dagtilbud for eldre og avd. for tilrettelagte tjenester for personer med funksjonsnedsettelser, ifølge utlysningen. 

Søknadsfristen er satt til 25. juli. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS