Ingen kommuner Troms eller Finnmark har en frivillighetspolitikk
Mange frivillige er i sommer i aktivitet på festivaler og arrangementer. (Foto: Charlotte Sverdrup)

Ingen kommuner Troms eller Finnmark har en frivillighetspolitikk

Kommunene i Finnmark mangler frivillighetspolitikk.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.07.2024 23:30

Tall fra Frivillighet Norge viser at én av tre norske kommuner har en frivillighetspolitikk, men ingen av kommunene i Troms eller Finnmark har en frivillighetspolitikk. 

--Frivilligheten er en nøkkel for trivsel, fellesskap og utvikling i lokalsamfunn i hele landet. Kommuner med en egen frivillighetspolitikk legger bedre til rette for frivilligheten, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, i en pressemelding. 

Frivillighet Norge påpeker at godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten er avgjørende for å skape gode lokalsamfunn der alle finner veien inn i et fellesskap. Likevel mangler mange kommuner struktur og virkemidler for å få til gode samarbeid.

I befolkningen sier ni av ti at det er viktig at kommunen legger til rette for frivillige organisasjoner.

Antall kommuner med en frivillighetspolitikk fordelt på fylker:  

o Rogaland: 17 av 23, 74%   

o Møre og Romsdal: 3 av 27, 11% 

o Nordland: 6 av 41,15%   

o Østfold: 8 av 12, 67%

o Akershus: 12 av 19, 63%

o Buskerud: 9 av 21, 43%

o Innlandet: 14 av 46, 30%  

o Vestfold: 8 av 12, 67%

o Telemark: 2 av 11, 18%  

o Agder: 8 av 25, 32% 

o Vestland: 11 av 43, 26% 

o Trøndelag: 8 av 38, 21% 

o Troms: 0 av 21, 0% 

o Finnmark: 0 av 18, 0% 

o Oslo har frivillighetspolitikk


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS