Foreslår at torskekvoten må ned med 31 prosent
Det kan bli fisket langt færre torsk neste år. (Illustrasjonsfoto)

Foreslår at torskekvoten må ned med 31 prosent

Hvis rådet blir kvoten, blir det den laveste fangsten siden 1991.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 03.07.2024 21:59

Forskere fra Havforskningsinstituttet, HI, foreslår å redusere torskekvoten med 31 prosent neste år, sammenlignet med i år. 

–Gytebestanden for skrei er nedjustert og vil komme under føre-var-nivået i 2025. Derfor går også kvoterådet så mye ned, sier Havforskningsinstituttet-forsker Bjarte Bogstad til Havforskningsinstituttet på nett. 

Han er del av den norsk-russiske forskergruppa for fiskebestander i Barentshavet.

Laveste kvoterådet på over 20 år
Forskeren anbefaler at det ikke blir fisket mer enn 311 587 tonn nordaust arktisk torsk i 2025. Kvoterådet er 31 prosent lavere enn både kvoteråd og fastsett kvote for 2024. 

--Kvoterådet er det laveste siden 2003, seier Bogstad.

Vanligvis sett høstingsregelen en grense for hvor mye et kvoteråd kan gå ned fra ett år til det neste. Denne avgrensingen er på 20 prosent. Men om gytebestanden er ventet å falle under føre-var-nivået, faller denne avgrensingen vekk, og dette er nå tilfelle.  

--Om fangstene blir lik rådet, vil det være den laveste fangsten siden 1991, sier Bjarte Bogstad. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS