Karoline Schelvan fikk Ungdommens kulturstipend
Fra venstre: Jan Morten Hansen, Oddbjørn Samuelsen og faren til prisvinneren som tok i mot prisen på vegne av Karoline Schelvan.

Karoline Schelvan fikk Ungdommens kulturstipend

Ungdommens kulturstipend delt ut torsdag kveld.
Nordkappfestivalen
Raymond Elde
Publisert : 21.06.2024 17:30

Karoline Schelvan fikk Ungdommens kulturstipend for 2024. Det var ordfører Jan Morten Hansen (Ap) og Oddbjørn Samuelsen, direktør i InfraNord, som delte ut prisen torsdag kveld før konserten «Togheter as One». 

----I år er det en som er nominert til kulturstipendet. Vedkommende er å anse som en multikunstner som spiller instrument, skriver dikt og som lager kunst. Den nominert er en ungdom som i år går ut av ungdomsskolen og som er en ungdom som tør å være seg selv, 100 prosent. Den nominerte deltok i år på UKM der hun spilte bass i band, fremførte et eget skrevet dikt og deltok i utstillingsdelen med 2 verk, sa ordføreren i sin begrunnelse.

Prisvinneren var ikke på Magerøya på torsdag, så det var faren som tok imot prisen på vegne av datteren. 

«Jan Morten og Oddbjørns ord foran utdelingen av ungdommens kulturstipend.
Jan Morten: Hvem kan nominere 

Alle har muligheten til å nominere kandidater til både kulturprisen og kulturstipendet. Vi oppfordrer enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger, skoler og andre instanser til å delta i nomineringsprosessen. Det er viktig for oss å få inn bredde og mangfold i nominasjonene for å reflektere den varierte kulturlivet i vår kommune. 

Et samarbeid mellom Nordkapp kommune, Infranord SA og Scandic. Kulturstipendet er på 10 000 og kulturprisen er på kroner 20 000.  

Oddbjørn sier litt om hvorfor kraftlaget er med 

Oddbjørn: Om kulturstipendet 
Kulturstipendet er en økonomisk støtte som tildeles enkeltpersoner eller grupper som viser talent, potensial eller dedikasjon innenfor kulturfeltet. Stipendet kan brukes til videreutvikling av kunstnerisk eller kulturell praksis, utdanning, prosjekter eller andre formål som bidrar til å fremme kulturaktiviteter i Nordkapp kommune. 

Ungdommens kulturstipend har vært delt ut siden 2017. Stipendet har vært utdelt til ungdom med bakgrunn innen musikk, kunst, engasjement og idrett.  

Jan Morten: I år er det en som er nominert til kulturstipendet. Vedkommende er å anse som en multikunstner som spiller instrument, skriver dikt og som lager kunst. Den nominert er en ungdom som i år går ut av ungdomsskolen og som er en ungdom som tør å være seg selv, 100 prosent. Den nominerte deltok i år på UKM der hun spilte bass i band, fremførte et eget skrevet dikt og deltok i utstillingsdelen med 2 verk – «Far forest fairytale» og «living in a human world». Hun gikk videre til fylkesmønstringen og igjen videre til landsmønstringen i Bodø. Den nominert er å anse som en tøff og talentfull jente som er en inspirasjon til andre ungdommer gjennom sitt talent og væremåte.  I Nordkapp kommune er vi umåtelig stolt over kandidaten og måten hun har utmerket seg på som en multikunstner. Ungdommens kulturstipend går i år til Karoline Schelvan.» 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS