Lanserte nytt verktøy i arbeidet mot fiskerikriminalitet
Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. (Arkivfoto)

Lanserte nytt verktøy i arbeidet mot fiskerikriminalitet

Fiskerikriminalitet er nært knyttet til forskjellige former for kriminalitet som for eksempel ulovlig fiske, menneskehandel, toll- og skatte bedrageri og annen form for økonomisk kriminalitet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.06.2024 01:30

Blue Justice Initiative markerte tirsdag sitt femårsjubileum. Samtidig ble det lansert et nytt verktøy som viser satellittinformasjon (AIS-signaler) fra fartøy over hele verden. Verktøyet skal brukes i arbeidet mot fiskerikriminalitet.

Global Investigative Ship Tracking User Portal (GLISTRUP) muliggjør at satellittinformasjon samles inn av fem norske statlige satellitter. Systemet tilbyr sanntidsdata, fire år med historiske data, og et avansert analyseverktøy.

--Blue Justice Initiative er en viktig del av Norges satsning mot fiskerikriminalitet. Dette nye verktøyet vil gi fiskerianalytikere i utviklingsland et kraftig redskap i kampen mot fiskerikriminalitet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding. 

Med støtte fra Utenriksdepartementet og i samarbeid med FNs program for global utvikling (UNDP) er det etablert et tverretatlig samarbeid for å bistå utviklingsland i kampen mot denne alvorlige trusselen.

--Fiskerikriminalitet er nært knyttet til forskjellige former for kriminalitet som for eksempel ulovlig fiske, menneskehandel, toll- og skatte bedrageri og annen form for økonomisk kriminalitet. Vi, som myndigheter, må bli bedre på samarbeid både på tvers av landegrenser og fagområder og dette verktøyet vil også hjelpe oss med det sier, fiskeri- og havministeren.

Deltakere fra 27 land var til stede under konferansen som markerte at Blue Justice-initiativet feirer fem år. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS