Statens fond i Tromsø behandlet av Stortinget
Trygve Slagsvold Vedum mener fondet gir viktige arbeidsplasser i Nord-Norge. (Foto: Senterpartiet)

Statens fond i Tromsø behandlet av Stortinget

Regjeringen vil bidra til bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser i Nord-Norge, ifølge finansministeren.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.06.2024 20:00

Stortinget behandlet tirsdag regjeringens lovforslag om etablering av Statens fond i Tromsø. Formålet med fondet er å bygge kapitalforvaltningsmiljøer i Nord-Norge.

--Etableringen av Statens fond i Tromsø er et viktig bidrag til regjeringens mål om å etablere viktige arbeidsplasser og sterke miljøer i hele Norge, med alle ringvirkningene det kan gi. Det vil gi viktige arbeidsplasser til Nord-Norge og Tromsø. I tillegg kan det bli attraktivt for bedrifter å etablere seg i nærheten av en slik enhet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding. 

I revidert nasjonalbudsjett for 2024 foreslo regjeringen en investeringsramme for fondet på 15 milliarder kroner, som kan vurderes økt opp mot 30 milliarder når det er høstet noe erfaring. I tråd med anbefalingen fra Folketrygdfondet skal fondet investere i nordiske, børsnoterte selskaper.

Målet med investeringene av midlene i fondet er å oppnå høyest mulig avkastning til akseptabel risiko. Investeringsstrategien for det nye fondet reguleres ikke i loven, men skal fastsettes av Finansdepartementet med hjemmel i loven. Det er ikke et mål at fondet skal bidra med statlig kapitaltilgang for nordnorske selskaper spesifikt.

--Regjeringen vil bidra til bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Det er store muligheter innen reiseliv, industri, sjømat og mange andre næringer i nord, og det er viktig for regjeringen å bidra til at næringslivet har gode rammebetingelser og tilgang på kapital, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Forvaltningen av fondet legges til Folketrygdfondet, som i dag forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS