Turlaget klager på vegvesenet avslag
Nordkapp og Omegn Turlag ønsker en åpning i rekkverket på E69. (Illustrasjonsfoto)

Turlaget klager på vegvesenet avslag

Nordkapp og Omegn Turlag har forklart situasjonen for Statens vegvesen i et brev.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.06.2024 16:00

Nordkapp og Omegn Turlag har skrevet brev til Statens vegvesen. Turlaget klager på avslaget om å etablere en avkjørsel på E69 til hytte ved Kjeftavannet. 

Turlaget ønsker en åpning i rekkverket. 

--Det er adkomsten til vannet med båthenger med båt, og for frakt av materiell og bevegelseshemmede, som er hovedutfordringen. Og det er ingen alternativer for adkomst til vannet. All mulig adkomst til vannet fra vegen er sperret med rekkverk, enten i stål eller i betong. Det er ikke behov for noen parkeringsplass der, da parkering kan løses ved andre parkeringsplasser like i nærheten. Stopplommen kan fortsatt være kun en stopplomme. Det er heller ikke aktuelt å ha henger stående i åpningen. Muligheten for en åpning er kun for å lette adkomsten til vannet, er behov for dette. For båt kan alternativet være kran for å løfte over rekkverket, men da må E69 sperres når dette arbeidet foregår, samt at dette medfører store kostnader. Vi har kun en båt i turlaget, og denne båten flyttes litt mellom vann i sesongen, alt etter hvor vi har aktiviteter og turer. Det har Nordkapp og Omegn Turlag skrevet i brevet til Statens vegvesen. 

Turlaget forsøker også å legge til rette for adkomst for de som er bevegelseshemmet. Derfor bruk av båt. Rekkverkshindringen utgjør et ekstra hinder for å få med seg de turlaget ønsker å dele turopplevelsene med. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS