Manglende postlisterutiner
Rådhuset, Nordkapp kommune. (Arkivfoto)

Manglende postlisterutiner

Radio Nordkapp sendte en e-post til kommunen i april 2024.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 19.06.2024 23:30

Kontrollutvalget i Nordkapp skal vurdere om manglende oppfølging av postlister skal bli en del av planene for forvaltningsrevisjonen fram til 2028. 

Radio Nordkapp sendte e-post til kommunen i april der man påpekte t det ikke er faste rutiner for oppdatering av postlister. Dette er brudd på offentlighetsloven. 

Kontrollutvalgets vedtak i saken: 
«Kontrollutvalget gjør en vurdering av om det tema som henvendelsen peker på skal tas med videre som prioritert tema i ny plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2025-2028. Dette gjøres i sammenheng med egen sak i kontrollutvalget - prosessmøte 2 - i tilknytning til arbeidet med planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028.» 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS