Tertialrapport nummer 1 i kommunestyre
Nordkapp kommunestyre, onsdag 12. juni 2024.

Tertialrapport nummer 1 i kommunestyre

Nordkapp kommunestyre behandlet tertialrapport nummer 1.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.06.2024 21:30

Nordkapp kommunestyre har behandlet tertialrapport nummer 1. Rapporten tar for seg driften og regnskapet, i årets fire første måneder. 

Tallene viser at det er et mindreforbruk på 2,18 millioner kroner. Det er en forbedring på 4,4 millioner kroner sammenlignet med i fjor. 

Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 0,42 million.
Oppvekstsektoren har et mindreforbruk på 1,86 million.
Helsesektorens viser mindreforbruk på om lag 2,7 million. 

Regnskapet for tekniske tjenester viser et merforbruk på om lag 0,24 millioner kroner. Årsaken til merforbruket i første kvartal er knyttet til vinterdriften av kommunale veganlegg. 

Rammeområdet 6, fellestjenester, viser et merforbruk etter periodisering på om lag 1,2 millioner kroner. Hovedforklaringen til merforbruket i første tertial er blant annet at strømprisen har vært betydelig høyere denne perioden sammenlignet med samme periode de tidligere årene. 






Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS