Samfunnsdelen er ute på høring
Nordkapp kommunestyre, onsdag 12. juni 2024.

Samfunnsdelen er ute på høring

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, pågår.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.06.2024 13:30

Kommuneplanens samfunnsdel 2024 – 2036 skal ut på høring og blir lagt ut til offentlig ettersyn. Det har Nordkapp kommunestyre vedtatt. 

Etter behandling i kommunestyret blir planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til aktuelle myndigheter og interesseorganisasjoner. Etter høringsperioden blir merknader vurdert og planforslaget eventuelt revidert. Planforslaget blir så lagt frem for kommunestyret for endelig vedtak. 

Satsingsområdene viser hva kommunestyret skal ha særlig prioritert denne kommunestyreperioden og omfatter: 
-Tilrettelegge for videre næringsutvikling.
-Løfte lokale initiativ og kulturliv.
-Kompetanse og gode tjenester innen helse og oppvekst.
-Styrke botilbudet i kommunen.
-Bærekraftig infrastruktur og styrket beredskap.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS