Ny motorferdsellov må ivareta bo- og blilyst i Finnmark
Fylkestinget i Finnmark mener ny motorferdselslov må ivareta bo- og blilyst. (Illustrasjonsfoto)

Ny motorferdsellov må ivareta bo- og blilyst i Finnmark

Utmarkskulturen i Finnmark er viktig for lokal identitet og livskvalitet, ifølge Finnmark fylkesting.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.06.2024 18:00

Finnmark har hatt en reduksjon i folketallet og en økende aldrende befolkning siden 2016, noe som fører til svekkede offentlige tilbud, privat næringsliv og tap av kompetanse. Finnmark fylkesting prioriterer derfor tiltak som gjør fylket attraktivt å bo i.

Utmarkskulturen i Finnmark er viktig for lokal identitet og livskvalitet. Motorisert ferdsel, som båter og annet utstyr, spiller en stor rolle i dagens utmarkskultur. Tilgang til naturen gjennom motorferdsel styrker bo- og blilyst, noe som er viktig for å beholde innbyggere i fylket, har Finnmark fylkesting vedtatt i en uttalelse. 

Motorferdsellovutvalget la 21. mai 2024 frem forslag til ny lov. Finnmark fylkesting understreker behovet for balanse mellom motorferdsel og naturvern. Kravet om at motorferdsel skal være «nødvendig» tolkes snevert, hovedsakelig for næringsutøvelse, og tar ikke hensyn til bo- og blilyst eller generell livskvalitet. Utvalget har også begrenset rettighetene til samer utenfor reindriften, til tross for Sannhet- og forsoningskommisjonens konklusjoner om fornorsking av samisk og kvensk kulturarv.

Fylkestinget avviser lovforslaget som reduserer livskvaliteten ved å gjøre det vanskeligere å bruke motoriserte hjelpemidler i naturen. Forslaget vil minske adgangen til utmarka og svekke bo- og blilysten i Finnmark. Fylkestinget krever at ny motorferdsellov fremmer bolysten og utmarkskulturen i fylket.

Fylkestinget ber om at høringsfristen for NOU 2024:10 Ny motorferdsellov utsettes til 15. november, da mange folkevalgte organer og frivillige organisasjoner ikke vil kunne behandle forslaget før etter sommeren. En utsettelse gir dem mulighet til å gi innspill på et engasjerende lovforslag, har fylkestinget vedtatt i uttalelsen. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS