Finnmark taper 1 milliard kroner på lave fiskekvoter i åpen gruppe
Honningsvåg havn. (Illustrasjonsfoto)

Finnmark taper 1 milliard kroner på lave fiskekvoter i åpen gruppe

Reduserte kvoter gjør at Finnmark taper penger.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 16.06.2024 21:25

Finnmark Fylkesting er bekymret for konsekvensene av redusert fiskekvote i åpen gruppe. Totalkvoten for torsk er redusert med 20 prosent fra 2023 til 2024, og for de 1 000 fiskefartøyene under 11 meter i Finnmark er kvoten redusert med rundt 60 prosent. Dette betyr at 1 milliard kroner forsvinner fra Finnmarks økonomi, ifølge en uttalelse fra Finnmark fylkesting. 

Reduserte kvoter betyr tap av arbeidsplasser og inntekt i en av Finnmarks viktigste næringer, med direkte påvirkning på familier og lokalsamfunn. Mindre inntekt for fiskere fører til nedgang i omsetning for lokale bedrifter som støtter fiskerinæringen, som igjen fører til nedleggelser og tap av arbeidsplasser. Reduserte kvoter fører til fraflytting, yngre må flytte for å finne arbeid, befolkningen blir eldre, og folketallet synker, noe som er alvorlig i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Fiskekulturen, inkludert den sjøsamiske kulturen, trues av reduserte kvoter, noe som svekker lokalsamfunnenes identitet, har Finnmark fylkesting skrevet i uttalelsen. 

Finnmark Fylkesting understreker viktigheten av å finne en balanse mellom torskekvotefordeling, bærekraftig fiskeriforvaltning og livskraftige kystsamfunn. De ber Stortinget og regjeringen støtte tiltak for å avverge de dramatiske konsekvensene av lave kvoter i åpen gruppe.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS