Karasjokdommen er viktig for Finnmark
Finnmark fylkesting. (Arkivfoto)

Karasjokdommen er viktig for Finnmark

Fylkestinget i Finnmark fornøyd med dommen i Karasjok-saken.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.06.2024 21:25

Høyesterett avgjorde saken 31. mai 2024, som har skapt stor usikkerhet i Finnmark i mange år. Finnmark fylkeskommune er fornøyd med dommen som bekrefter helhetlig forvaltning av Finnmark. Fylkestinget mener at felles forvaltning av grunnen er best for både samer og andre innbyggere, og for fylkets utvikling, har Finnmark fylkesting vedtatt i en uttalelse. 

Saken i Høyesterett handlet om to krav på grunnen i Karasjok: Karasjok sameforening og Guttorm-gruppen, som begge krevde eiendomsrett til hele kommunen. Ingen av partene vant frem, og Finnmarksloven står støtt.

Saken har blitt fremstilt som samer mot staten, men dette er feil. Grunnen forvaltes av FeFo på vegne av alle finnmarkinger, inkludert samer. Finnmarksloven var ment som en balansert løsning for å ivareta alle interesser i fylket. FeFo forvalter rettigheter til jakt og fiske på vegne av alle finnmarkinger, og ivaretar samiske interesser gjennom spesifikke regler.

Et annet utfall av Karasjokdommen ville vært uheldig for Finnmark, som allerede sliter med fraflytting og usikkerhet. FeFo fortsetter sin forvaltning, noe som er bra for ressursforvaltningen og for å redusere polarisering i fylket. FeFo er et skjørt kompromiss som binder finnmarkingene sammen.

Finnmark fylkesting oppfordrer alle innbyggere til å akseptere dommen og jobbe sammen for en fremtid med nye muligheter og sjanser.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS