Nordkapp kommunestyre ber regjeringen ikke gå videre med lovforslaget
Nordkapp kommunestyre, onsdag 11. juni.

Nordkapp kommunestyre ber regjeringen ikke gå videre med lovforslaget

Nordkapp kommunestyre frykter at Nord-Norge kan forsvinne fra seilingsplanen for cruiseskip hvis lovforslag blir vedtatt.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 12.06.2024 11:00
Sist oppdatert : 12.06.2024 21:00

Nordkapp kommunes hovedstandpunkt er at regjeringen ikke går videre med lovforslaget allmenngjøringsloven og sektorlovgivning med hensyn til skipsfart, slik lovforslaget foreligger. 

Nordkapp kommune ber sekundært om at man i tråd med Holmefjordutvalgets anbefaling unntar internasjonal cruisevirksomhet fra kravet, eventuelt introduserer et øvre tak på anløp i norske havner som fortsatt muliggjør cruisenæring i Nord-Norge, ved at kravet slår inn ved besøk til mer enn ti norske havner.

Nordkapp kommunestyre behandlet saken onsdag formiddag, på dagen høringsfristen for lovforslaget går ut. 

I 2023 tok havnene i Nordkappregionen imot 147 cruiseanløp, og det er forventet 174 anløp i 2024. Reiselivet er sammen med fiskeri den viktigste inntektskilden for kommunen og regionen. Ifølge Menon (2017) har reiselivsnæringen opptil tre ganger så stor betydning for verdiskaping og sysselsetting i Nord-Norge som resten av landet.

Representanter fra alle partiene i kommunestyret var på talerstolen, og påpekte konsekvensene lovforslaget har for Nordkapp. Alle partiene i kommunestyret støttet uttalelsen, selv om SV påpekte at partiet ønsker bedre lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske mannskap. 

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 

Det var Nordkapp Arbeiderparti og Nordkapp Høyre som ba om at kommunestyret uttalte seg om saken. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS