Høyen: Barnehagene bedre bemannet enn på mange år
Stian Høyen, kommunalsjef oppvekst, velferd og kultur.

Høyen: Barnehagene bedre bemannet enn på mange år

Barnehagesektoren, en viktig sektor; tilbud mange av avhengige av.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.06.2024 17:30

Det er bedre bemanning i barnehagene i Nordkapp. I vinter var det store bemanningsutfordringer, så store utfordringer at foreldre og foresatte i enkelte perioder måtte ha barn hjemme eller på jobb. 

--Akkurat nå er bemanningssituasjonen bedre enn den har vært på mange år, sier Stian Høyen, kommunalsjef oppvekst, velferd og kultur, til Radio Nordkapp. 

Høyen sier at periodene med redusert drift har vært tøff. Kommunen, inkludert de ansatte i barnehagene, er lei seg for stenging med de problemene dette har skapt for foreldre og foresatte. 

Selv om kommunen har rekruttert til alle stillingene i barnehagene, er det to stillinger som er utlyst; pedagogisk leder og pedagog. Dette er stillinger kommunen har behov for til høsten når den tredje avdelingen i gamle Storbukt barnehage blir åpnet. 

Nordkapp kommune har tre barnehager og 37 ansatte i barnehagene. 

Den store endringen i barnehagesektoren, er at Skårungen barnehage flytter inn i lokalene der Storbukt barnehage var tidligere. Uteområdet i Nordkapp barnehage har blitt rustet opp. Arbeidet med å ruste opp uteområdene i Nordvågen er i gang og Høyen tror dette arbeidet er ferdig neste sommer. 

Stian Høyen synes tilbakemeldingene og engasjementet rundt flytting av Skåringen barnehage, er positivt. Han synes dialogen har vært god med foreldre. Skåringen barnehage blir flyttet for at Nordkapp kommune skal få en avdeling til, noe som er en forutsetning for full barnehagedekning. 

Høyen sier at barnehagene har et godt samarbeid med næringslivet, lag og foreninger. Oppfatningen er at de kommunale barnehagene har god støtte lokalt. 

Selv om skolene tar sommerferie om noen få dager, er det drift i barnehagene i hele sommer. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS