Foreslår utleie av omsorgsboliger, ikke salg
Fra venstre: Ordfører Jan Morten Hansen og kommunedirektør Idar Jensen. (Arkivfoto)

Foreslår utleie av omsorgsboliger, ikke salg

Det blir trolig ny finansieringsmodell for omsorgsboliger for yngre med funksjonsnedsettelser i Kirkegata.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.06.2024 01:30

Kommunedirektøren anbefaler å endre finansieringsmodellen for omsorgsboliger for yngre med funksjonsnedsettelser i Kirkegata. 

Kommunedirektøren foreslår at kommunen eier bygget, og leier ut leilighetene til beboerne. Kommunens del av investeringskostnadene øker med ni millioner kroner, slik at etter fradrag for tilskudd fra Husbanken og merverdikompensasjon blir 48 688 000 kroner. Den økte investeringskostnaden dekker kommunen inn gjennom husleie fra leietakerne. 

Etter møter og dialog med tiltenkte beboere i omsorgsboligene, er tilbakemeldingen fra alle at det er ønskelig å leie istedenfor kjøp og eie leilighetene. Siden boligene er tiltenk en spesiell gruppe brukere vil det være et begrenset marked å selge videre i, og det vil kunne få betydning for prisen ved videresalg. Det er også avdekket en del utfordringer med å opprette et borettslag.

Nordkapp kommunestyre skal behandle saken på møtet 12. juni. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS