Helitrans har landet ulovlig på Nordkapp
Det er turister som benytter helikopter, både for å besøke Nordkapp og for å se Magerøya fra luften. (Illustrasjonsfoto)

Helitrans har landet ulovlig på Nordkapp

Det har vært ulovlige landinger på Nordkapp, ifølge Ságat.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.06.2024 20:00

Helitrans AS har ved flere anledninger i 2023 landet på Nordkapp-platået uten dispensasjon fra motorferdselloven, melder Ságat

Ole Christian Melhus, administrerende direktør i Helitrans AS, sier til Ságat at de ikke ble gjort oppmerksom på at området var utmark, og beklager at de ikke hadde nødvendige tillatelser. Selskapet jobber nå med å skjerpe sine rutiner. Til sakens omfang opplyses det at overtredelsen kun gjaldt tre dager i 2023. 

I slutten av mai snakket Radio Nordkapp med Hans Paul Hansen, direktør for Scandic på Magerøya, om helikoptertrafikken til Nordkapp. Hansen sa at Scandic arrangerer ikke helikopterturer, men mottar bestillinger fra eksterne aktører som cruiserederi, cruiseagenter eller andre. Det er opp til arrangøren å sørge for at nødvendige tillatelser er i orden,

I kommunestyremøtet 12. juni har kommunedirektør Idar Jensen en referatsak om dispensasjon etter motorferdselloven; landing med helikopter på Nordkapp-platået. Kommunens konklusjon er at søknad om landing med helikopter rett øst for trafikkanlegg på Nordkapp-platået avslås administrativt med henvisning til at søknaden faller utenfor formål det kan søkes dispensasjon til. Søker informeres om at landing på parkeringsplass eller veganlegg ikke krever søknad etter motorferdselloven, men kan avklares med pågjeldende eier eller bruker av eiendom som ønskes benyttet til landing.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS