Legger frem forslag til budsjettprosess
Nordkapp kommunestyre starter budsjettprosessen. (Arkivfoto)

Legger frem forslag til budsjettprosess

Hva blir den nye normalen for Nordkapp kommune, ett av spørsmålene i budsjettprosessen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.06.2024 18:00

Kommunedirektøren vil 12. juni legge frem et forslag til budsjettprosess med tilhørende årshjul, en prosess som blir presentert for Nordkapp kommunestyre. 

Regulert Nasjonalbudsjett viser at forventet rammetilskudd for året 2025 viser en økt inntekt på 1,5 million kroner. Selve tildelingen om hva rammen til kommunene blir kommer ikke før i oktober. 

Omstilling og de områder som administrasjonen ser som skal bli den nye normalen vil bli presentert. 

--Vi blir å se tilbake på de sektorer som har mottatt økte bevilgninger de siste årene og utfordre kommunestyret på om kommunen må ses på som samlet enhet for å kunne avgjøre hvilket tjenestetilbud som skal få en justering både opp eller ned, ifølge saksfremlegget til kommunestyret. 

Finansielle nøkkeltall, for år 2024 vil bli presentert og forventninger for hvilket nivå som skal være for 2025 vil bli lagt frem. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS