Statsforvalteren forventer at Nordkapp bruker ubrukte lånemidler
Nordkapp kommunestyre, møtet i mai 2024. (Illustrasjonsfoto)

Statsforvalteren forventer at Nordkapp bruker ubrukte lånemidler

Lovlighetskontroll av Nordkapp kommunes budsjett har blitt gjennomført.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.06.2024 16:00

Statsforvalteren har gjennomført lovlighetskontroll av Nordkapp kommunes vedtak om årsbudsjettet 2024. Gjennom kontrollen har Statsforvalteren ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må oppheves.

På bakgrunn av at kommunen har mye ubrukte lånemidler, godkjenner Statsforvalteren ikke ramme for låneopptak i 2024 til investeringer i varige driftsmidler. 

Statsforvalteren registrerer at kommunen i regnskapet for 2022 hadde ubrukte lånemidler på om lag 17 millioner kroner. Statsforvalteren forutsetter at kommunen bruker av disse midlene så langt det lar seg 
gjøre før nytt låneopptak gjøres. Statsforvalteren godkjenner derfor ikke i denne omgang ramme for opptak av lån til investeringer i varige driftsmidler.

Nordkapp kommune ble meldt inn i ROBEK 19. februar 2024. Ettersom kommunen er meldt inn i ROBEK skal Statsforvalteren kontrollere lovligheten av kommunens vedtak om årsbudsjett, i henhold til paragrafer i kommuneloven. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS