NAF: Viktig styrking av fylkesveiene i NTP-enighet
Fylkesvegen til Nordvågen. (Illustrasjonsfoto)

NAF: Viktig styrking av fylkesveiene i NTP-enighet

NAF vil ha økte bevilgninger til fylkesveger.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.06.2024 15:45

NAF har lenge kjempet for mer penger til fylkesvegene og NTP-enigheten er et viktig gjennomslag for økt trafikksikkerhet, for distrikts-Norge og for alle som i dag kjører på nedslitte, trafikkfarlige fylkesveger. 

--Nå blir det opp til Stortinget å sikre at løftene holdes, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, i en pressemelding. 

Det er ennå ikke tallfestet hvor mye mer opposisjonen vil bruke på fylkesvegene. NAF er tydelig på at pengebruken må betydelig opp fra det forslaget som regjeringen la frem, på 1 milliard de første seks årene og 1,6 milliarder i året de neste seks.

--For kun å stoppe økt forfall trengs det minst 1,5 milliarder i året ut over dagens nivå. Derfor vil vi jobbe videre for å sikre at potten økes kraftig, og at det sikres nok midler hvert eneste år til å få fjernet forfallet, sier Handagard.  

--Det er også et tydelig signal at opposisjonen vil beholde dagens ordning med en øremerking av deler av midlene til fylkesveg. Dette er et viktig grep for å sikre at pengene finner vegen, sier Handagard.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS